Mudanya Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği' ve 'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri alınacaktır.
Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılır. Başvuru için gerekli bilgi, belge ve sınav takvimi http://www.mudanya.edu.tr adresinde yer almaktadır.

BAŞVURU BELGELERİ
Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin
•    Başvuru dilekçesi (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/Basvuru_Dilekcesi.pdf ) (ıslak imzalı)
•    6698 sayılı   KVKK   Metni   (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/KVKK_Metni.pdf) (ıslak imzalı)
•    Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında)
•    Yayın listesi (Profesör kadrosuna başvuran adaylar başlıca eserlerini ayrıca belirtilmelidir)
•    2 adet vesikalık fotoğraf
•    İkametgah belgesi
•    Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)
•    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
•    Adli sicil belgesi (arşiv ve sicil kaydı içerikli, e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)
•    Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik; e-devlet üzerinden alınmış barkotlu belgelerde kabul edilir)
•    Yurt dışından alınan belgeler için YÖK/ÜAK denklik belgesi,
•    Akademik unvana atanma yazıları (varsa atama yazısı)
•    Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge
•    Bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dosya (USB kopyalara bilimsel çalışmalar ile birlikte mutlaka YÖK formatlı özgeçmiş eklenmelidir)
o    Profesör kadrosu için 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet ad-soyad etiketli USB kopya
o    Doçent ve Doktor kadroları için 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet ad-soyad etiketli USB kopya Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi Kadroları İçin
•    Başvuru dilekçesi (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/Basvuru_Dilekcesi.pdf )(ıslak imzalı) imzalı)
 •    6698 sayılı KVKK Metni (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/KVKK_Metni.pdf) (ıslak
•    Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında)

•   ALES belgesi (geçerlilik süresi içinde alınmış) (Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.)

•    Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge 
•    Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, yüksek lisans, doktora; e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu belgelerde kabul edilir)
•    Yurt dışından alınan belgeler için YÖK denklik belgesi
•    Not dökümleri (lisans, lisansüstü)
•    2 adet vesikalık fotoğraf
•    İkametgah belgesi
•    Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)
•    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
•    Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)
•    Askerlik durum belgesi

•    Lisansüstü öğrenci belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

ÖNEMLİ NOTLAR:
a)    Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
b)   Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımları için yapılacak olan sınavlar web sayfasında ilan edilecek olup, Üniversitemiz zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
c)    Mudanya Üniversitesi web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
d)    Başvuruda teslim edilen evrakların iadesi yapılmayacaktır.
e)    Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Başvuru Adresi : Mudanya Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü Çağrışan Mahallesi, 2029 Sokak, No: 2 Mudanya/Bursa
Web Adresi : http://www.mudanya.edu.tr İrtibat : 0224 224 20 22 – 0554 872 18 87

Akademik Birim Bölüm / Program Kadro Sayısı Ünvan ALES
Puan Şartı (İlgili Puan Türünde)
(İlgili Puan
Türünde)
YDS/
Eşdeğeri Puan Şartı
Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar

Rektörlük
Ortak Dersler Koordinatörlüğü 1 Doktor Öğretim Üyesi - 85 İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora derecesine sahip olmak.
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) Bölümü
1 Doktor
Öğretim Üyesi
- 85 Endüstri Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak.
Endüstri Mühendisliği Bölümü 1 Doktor Öğretim Üyesi - - İşletme alanında doktora derecesine sahip, yükseköğretim kurumlarında en az bir akademik yıl (iki dönem) ders vermiş ve Pazarlama konusunda
akademik çalışmalar yapmış olmak.
Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) Bölümü
1 Araştırma Görevlisi 70 85 Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı
olmak.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi                                                                                          
Psikoloji
(İngilizce)
Bölümü                           

                

 1                                                                     

Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi                                            
               
 -                                                                                                                         
          
85           
Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji alanlarının birinden Doçentlik unvanına sahip olmak veya bu alanlarda doktora derecesine sahip olmak.
Psikoloji Bölümü 2 Doktor Öğretim
Üyesi
- - Psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1 Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi - - Hemşirelik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak veya Hemşirelik, Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Yönetimi, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıklar ve Ameliyathane Hemşireliği alanlarından birinde doktora derecesine
sahip olmak.
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
1 Doktor
Öğretim Üyesi
- - Tıp doktoru olup göğüs hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.
Çocuk Gelişimi Bölümü
1
Doktor Öğretim
Üyesi

-

-
Tıp doktoru olup, kadın hastalıkları ve doğumu alanında uzmanlığını almış olmak.
Meslek
Yüksekokulu
Anestezi Programı 1 Öğretim Görevlisi 70 - Hemşirelik alanından lisans mezunu olup bu alandan tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Programı

1
Doktor Öğretim
Üyesi

-

-
Tıp doktoru olup, nükleer tıp alanında uzmanlığını almış olmak.
İlk ve Acil Yardım Programı 1 Profesör - - Tıp doktoru olup, iç hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak.

1

Profesör

-

-
Tıp doktoru olup, kalp ve damar cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak.

1
Doktor
Öğretim Üyesi

-

-
Tıp doktoru olup, üroloji alanında uzmanlığını almış olmak.
1 Öğretim
Görevlisi
70 - Tıp doktoru olmak.

1
Öğretim Görevlisi
70

-
Hemşirelik alanından lisans mezunu olup, hemşirelik veya fizyoloji alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.