Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçent kadrosu daimi statü dedir.
Başvurular Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine göre yapılacaktır.
Öğretim Üyesi kadro ilanlarına ait başvuru dilekçesi, MSGSÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Beyan Formu, Belge Düzenleme Kılavuzu ve diğer belgeler http://www.msgsu.edu.tr internet adresinin Personel Dairesi Başkanlığı kısmında yer almaktadır.
Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Başvuru süresi ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihinden itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (on beş) gündür. Son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.
Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ilanda belirtilen Fakülte’ye şahsen veya posta ile
başvurmaları gerekmektedir.
Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını USB Flash Bellek olarak teslim edebilirler.
Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca postada
meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM/ ANASANAT DALI ÜNVANI ADET ARANANŞARTLAR
Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı Prof. 1 Görsel İletişim Tasarımı alanından Doçent unvanı almış olmak,
Üç boyutlu sanal ortam ve hareketli görüntü
tasarımı alanında çalışmaları bulunmak ve bu konularda üniversitelerde ders veriyor olmak.
Geleneksel Türk Sanatlar Cilt Doç. 1 Güzel Sanatlar Fakültelerinin Geleneksel Türk Sanatları / Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü lisans mezunu olmak,
Lisansüstü Enstitülerinin Cilt Programında yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrenimlerini tamamlamış olmak,
Geleneksel Türk Sanatları alanında Doçent
unvanı almış olmak.
Fotoğraf Fotoğraf Dr.
Öğr.Üyesi
1 Güzel Sanatlar Fakültelerinin Fotoğraf Bölümü lisans mezunu olmak,
Güzel Sanatlar Enstitülerine bağlı Fotoğraf Anasanat Dallarında yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrenimini tamamlamış olmak, Lisans ve lisansüstü düzeyde temel fotografik tasarım, alternatif baskı teknikleri, stüdyo çekim teknikleri, portre fotoğrafı, tanıtım fotoğrafı alanlarında ders yürütücüsü olabilecek seviyede
bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olmak.
Heykel Heykel Dr.
Öğr.Üyesi
3 Güzel Sanatlar Fakültelerinin Heykel Bölümünden lisans mezunu olmak,
Sosyal Bilimler Enstitüleri veya Güzel Sanatlar Enstitülerinin Heykel programlarında yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrenimlerini tamamlamış olmak, Uygulama ve kuramsal çalışmalarını heykel alanında sürdürüyor olmak, Heykel Bölümlerinde, en az iki yıllık, uygulama atölyesi ders yürütücülüğü
tecrübesine sahip olmak.
Resim Resim Dr.
Öğr.Üyesi
1 Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim Bölümünden lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrenimlerini tamamlamış olmak, Üniversitelerin serigrafi atölyelerinde en az iki yıl çalışmış olmak. Resim ve serigrafi baskı
alanında çalışmaları bulunmak.
Sahne Dekoru ve Kostümü Dekor ve KostümTasarımı Prof. 1 Güzel Sanatlar Fakültelerinin Sahne Dekoru ve Kostümü Bölümünden lisans mezunu olmak, Sosyal Bilimler Enstitülerinin Sahne Dekorları ve Kostümü Ana Sanat Dalı, Dekor ve Kostüm Tasarım Öğretim programlarında yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrenimlerini tamamlamış olmak,
Sahne Sanatları alanında Doçent Unvanı almış olmak,
Kostüm Tasarım alanında Kostüm Tarihi, Kostüm Tasarımı ve Kostüm Uygulama Yöntemleri ile ilgili konularda dersler vermesi
şartı aranmaktadır.
Seramik ve Cam Seramik Tasarımı Prof. 1 Güzel Sanatlar Fakültelerinin Seramik ve Cam Bölümü, Seramik eğitim öğretim programı lisans mezunu olmak,
Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı Seramik ve Cam Tasarımı Ana Sanat Dalı, Seramik Tasarımı programında yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrenimlerini tamamlamış olmak, Tasarım alanında Doçent unvanı almış olmak, Seri üretim pişmiş toprak ürünlerin sanat eserine dönüştürülmesi üzerine çalışmaları
olmak.
Tekstil ve Moda Tasarımı Tekstil ve Moda Tasarımı Dr.
Öğr.Üyesi
1 Güzel Sanatlar veya Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü lisans mezunu olmak,
Güzel Sanatlar Enstitüsü veya Sosyal Bilimler Enstitüsü Tekstil ve Moda Tasarımı programında yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrenimini tamamlamış olmak,
Örme ve dokuma alanlarında “sürdürülebilirlik”, “ekolojik kumaş tasarımları” konularında çalışmalar yapmış ve bu konularla birlikte “ Dokuma Tasarımı“, “Örme Kumaş Tasarımı”, “Kumaş Yapı Bilgisi” derslerinde görev almış
olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM/
ANASANAT DALI
ÜNVANI ADET ARANANŞARTLAR
İstatistik İstatistik Teorisi Prof. 1 İstatistik alanında doktora öğrenimini tamamlamış olmak,
Nicel Karar Yöntemleri alanında Doçent unvanı almış olmak,
Yapay Öğrenme, Bulanık Mantık, Optimizasyon, Yöneylem alanında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiş ve
araştırmalar yapmış olmak.
İstatistik Uygulamalı İstatistik Dr.
Öğr.Üyesi
1 İstatistik alanında doktora öğrenimini tamamlamış olmak,
Yapay Sinir Ağları, Bayesyen Modelleme Yöntemleri, Zaman Serileri ve İstatistiksel Bilgi
Kriterleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sanat Tarihi Türk ve İslam Sanatları Prof. 1 Türk İslam Sanatları alanında doktora öğrenimi yapmış olmak,
Türk ve İslam Sanatı alanında Doçent unvanı almış olmak,
Erken Osmanlı ve İslam Sanatı alanlarında dersler veriyor olmak, Osmanlı Mimarisi ve Türk İslam Şehirciliği konularında yayınlar
yapmış olmak.
Sanat Tarihi Türk ve İslam Sanatları Dr.
Öğr.Üyesi
1 Sanat Tarihi Bölümü lisans mezunu olmak, Türk İslam Sanatları alanında yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlamış olmak, Osmanlı Mimarisi ve Sanatı alanında çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak ve en az 1 öğretim yılı boyunca Türk
Sanatı ve Mimarisi ile ilgili ders vermiş olmak.
Tarih Yeniçağ Tarihi Prof. 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini Tarih alanında yapmış olmak, Yeniçağ Tarihi bilim alanında Doçent unvanı almış olmak, Yeniçağ Tarihi alanında, özellikle Yeniçağ Osmanlı tarih yazıcılığı üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Doç. 1 Türk Halk Bilimi alanında Doçent unvanı almış olmak,
Türk dünyası alanında çalışmalar yapmak. Türk cumhuriyetlerinde görev yapmış olmak, alanında
Üniversitede bu alanda ders veriyor olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
BÖLÜM ANABİLİM/
ANASANAT DALI
ÜNVANI ADET ARANANŞARTLAR
İç Mimarlık İç Mimarlık Prof. 1 İç Mimarlık alanında lisans mezunu olmak, İç Mimarlık alanında yüksek lisans, sanatta yeterlik/doktora öğrenimi görmüş olmak,
İç Mimarlık alanında Doçent unvanı almış olmak,
Tesisat, Yapay Aydınlatma, Yapay Çevre
Kontrolü alanlarında dersler vermiş olmak,
İç Mimarlık İç Mimarlık Dr.
Öğr.Üyesi
1 İç Mimarlık alanında lisans mezunu olmak, Çevre kontrolü ve yapı teknolojisi alanında yüksek lisans öğrenimi tamamlamış olmak,
İç Mimarlık alanında doktora öğrenimini tamamlamış olmak,
Bilgisayar destekli tasarım dersleri ve proje
dersi vermiş olmak.
Endüstriyel Tasarım Endüstriyel Tasarım Dr.
Öğr.Üyesi
1 Proje disiplininde görevlendirilmek üzere, Endüstriyel Tasarım veya Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmüş olmak
(Yurt dışında Industrial Design, Design ve benzeri Endüstri Ürünleri Tasarımı karşılığı bölümler de kabul edilmektedir),
En az dört sene yüksek öğretim kurumlarında Proje dersleri vermiş olmak,
Proje disiplini yanı sıra, Tasarım Kuram ve Yöntemleri / Sürdürülebilir Tasarım / Tasarım ve Markalaşma / Kullanıcı Deneyimi konularından
en az birinde çalışmış olmak.
Mimarlık Bina Bilgisi Prof. 1 Mimarlık alanında lisans mezunu olmak, Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel alanı, Mimarlık Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak,
Bina Bilgisi alanında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermiş olmak,
Mimari Proje derslerinde yürütücü olarak
görev almış olmak.
Mimarlık Bina Bilgisi Dr.
Öğr.Üyesi
1 Mimarlık alanında lisans mezunu olmak, Mimarlık alanında yüksek lisans ve Mimari Tasarım alanında doktora öğrenimini tamamlamış olmak,
Mimari tasarım, iç mekân tasarımı, mesleki temel eğitim ve mimari proje derslerinde görev almış olmak ve bu alanlarda çalışmaları
bulunmak.
Mimarlık Bina Bilgisi Dr.
Öğr.Üyesi
1 Mimarlık alanında lisans mezunu olmak, Mimari Tasarım alanında yüksek lisans ve Mimari Tasarım alanında doktora öğrenimini tamamlamış olmak,
Mimari Tasarım alanında lisans ve lisansüstü derslerde görev almış olmak ve bu alanda
çalışmaları bulunmak.
Mimarlık Bina Bilgisi Dr.
Öğr.Üyesi
1 Mimarlık alanında lisans mezunu olmak, Mimari Tasarım alanında yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlamış olmak,
Mimari tasarım alanında lisans ve lisansüstü derslerde görev almış olmak ve bu alanda
çalışmaları bulunmak.
Mimarlık Yapı Bilgisi Doç. 1 İnşaat Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak,
Yapı Mühendisliği alanında yüksek lisans ve Mimarlık Yapı Bilimleri alanında doktora öğrenimini tamamlamış olmak,
Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel alanı, Mimarlık Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak,
Mukavemet, statik, strüktür çözümleme,
taşıyıcı sistem sorunları alanlarında ders vermiş olmak ve bu alanlarda çalışmalar yapmak.
Mimarlık Yapı Bilgisi Dr.
Öğr.Üyesi
1 Mimarlık alanında lisans mezunu olmak, Mimarlık alanında yüksek lisans ve Yapı Bilimleri alanında doktora öğrenimi tamamlamış olmak,
Malzeme, aydınlatma ve fiziksel çevre kontrolü alanlarındaki derslerde görev almış olmak,
Bina aydınlatma, bina enerji performansı ve rüzgâr simülasyonu alanında çalışmaları bulunmak.
Şehir ve Bölge Planlama Bölge Planlama Dr.
Öğr.Üyesi
1 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olmak,
Şehir ve Bölge Planlama veya Kentsel Planlama ve Politika Tasarımı programlarından birinde yüksek lisans ve Mimarlık alanında doktora öğrenimini tamamlamış olmak,
Kentsel tasarım, kültürel miras alanlarının yönetimi konularında ders yürütücülüğü
yapmak ve bu alanlarda çalışmaları bulunmak.
Şehir ve Bölge Planlama Bölge Planlama Dr.
Öğr.Üyesi
1 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde lisans mezunu olmak,
Şehir ve Bölge Planlama alanında yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlamış olmak,
Planlama atölyesi, kentsel politikalar, kent yönetimi, kentsel sosyoloji alanlarında ders vermiş olmak ve bu alanlarda çalışmaları bulunmak
Şehir ve Bölge Planlama Şehircilik Dr.
Öğr.Üyesi
1 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olmak,
Kentsel Tasarım alanında yüksek lisans, Şehircilik alanında doktora öğrenimini tamamlamış olmak,
Temel tasarım, kentsel tasarım, mekânsal analiz konularında dersler vermiş olmak ve bu alanlarda çalışmaları bulunmak,
Şehir ve Bölge Planlama Şehircilik Dr.
Öğr.Üyesi
1 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olmak,
Kentsel Planlama programında yüksek lisans ve Şehir ve Bölge Planlama alanında doktora öğrenimini tamamlamış olmak,
Planlama atölyesi, kentsel politikalar, kent planlama kuramları, kentsel sosyoloji konularında dersler vermiş olmak ve bu alanlarda çalışmaları bulunmak.
Şehir ve Bölge Planlama Şehircilik Dr.
Öğr.Üyesi
1 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olmak,
Kentsel Planlama alanında yüksek lisans ve Şehir ve Bölge Planlama alanında doktora öğrenimini tamamlamış olmak,
Planlama atölyesi, kentsel politikalar, kentsel planlamaya giriş, kent içi ulaşım alanlarında dersler vermiş olmak ve bu alanlarda çalışmaları bulunmak.
Şehir ve Bölge Planlama Şehircilik Dr.
Öğr.Üyesi
1 Mimarlık Bölümünde lisans mezunu olmak, Kentsel Tasarım alanında yüksek lisans, Şehircilik alanında doktora öğrenimini tamamlamış olmak,
Kentsel koruma, kentsel tasarım, donatı alanları, mimari tasarım konularında çalışmaları bulunmak.
Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ