Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 57 (elli yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini yapılacaktır.

(b) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler. Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

(c) Temin süreci başvuru, kayıt kabul, sözlü sınav, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.
(ç) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

(d) Adaylar başvuru şartlarında istenen; bilgi ve belgeleri (sertifika, mesleki deneyimi gösterir belge, SGK hizmet dökümü,) “Diğer Bilgi ve Belgeler” ekranından sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerin tam ve okunaklı yüklenip yüklenmediğinin kontrolünü “belge görüntüle” butonuna basarak yapabilecektir. Son başvuru tarihine kadar belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

(e) Bakanlık gerek gördüğü takdirde uygulama sınavı yapabilecek ve bu duyuruda yer alan kurallar, duyurunun yayım tarihinden sonra Millî Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

(f) Adaylar Sınav Başvuru Şartları başlığı altında bulunan Genel Şartlardan (b) ve (c) bendinde belirtilen Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgelerini, diplomalarını ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eşdeğerliği kabul edilen veya uluslararası geçerliliği bulunan belgelerini “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

(g) Son başvuru tarihinden sonra sisteme yüklenen veya postayla gönderilen belgeler işleme alınmayacaktır. (ZİNET GÜLER)

Millî Savunma Bakanlığının ilanına ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz