Coğrafi konumu ve iklim şartlarının uygun olması dolayısıyla tarımın yoğun olarak yapıldığı Mersin'de, tarım uygulamalarını sürdürülebilir kılmak ve üreticileri teşvik etmek amacıyla tarımsal desteklerde bulunan Büyükşehir Belediyesi, özellikle küçük ölçekli üretim yapan çiftçinin ve üreticinin yanında oluyor.
Bu çerçevede, Toroslar Mahallesi’nde yaşayan ve uzun yıllar büyükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Kocaoğ ailesi de Mersin Büyükşehir Belediyesinin destek olduğu üreticilerden biri. Küçük yaşlarda babasına yardım ederek başladığı hayvancılıktan geçimini sağlayan Vedat Kocaoğ, belediyenin sağladığı mısır silajı ve mısır flake yem desteğinden faydalanarak hem büyük bir gider kaleminden kurtuldu hem de ayırdığı bütçe ile yeni bir hayvan sahibi oldu.
Verdiği destekle mısır silajı ve mısır flake yemlerinin içerisinde bulunan nişastanın sindirilebilirliği ile açığa çıkan enerji miktarının artması sonucu süt kalitesinde yaşanabilecek yağ, protein ve kuru madde kayıplarının önüne geçen Büyükşehir Belediyesi, üreticinin günlük süt verimliliğinin ve kalitesinin de artışını sağladı. Şimdilerde süt üretimini artıran üretici, hem süt kalitesinin ve verimliliğinin hem de gelirlerinin artmasından dolayı oldukça mutlu.

Kaynak: İHA