Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Teknoloji Fakültesine aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde https://basvuru.marmara.edu.tr/personel adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde başvuru şartlarını sağladığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İLAN NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT/ PROGRAM ADET DERECE KADRO ÜNVANI İLAN METNİ
23.01.149 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Sosyolojisi 1 1 Doçent Din Sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak, dindarlık, gençlik ve kültür konularıyla ilgili bilimsel
çalışmaları bulunmak.
23.01.150 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi 1 1 Doçent İlgili alanda doktora yapmış olmak, Yahudilik üzerine
çalışmaları ve lisansüstü düzeyde İbranice dersi vermiş olma tecrübesine sahip bulunmak.
23.01.151 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi 1 1 Profesör İslam Tarihi alanında doktora yapmış olmak, ilk dönem İslam Tarihinde sosyo-kültürel hayat ile ilgili bilimsel çalışmaları bulunmak
23.01.152 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Türk İslam Edebiyatı 1 1 Profesör Türk İslam Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak, Türk Kültürü ve Edebiyatı'nda Hz. Peygamber ve Ehl-i
Beyt sevgisi ile ilgili bilimsel çalışmaları bulunmak.
23.01.153 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis 1 1 Profesör Hadis alanında doktora yapmış olmak, lisans ve lisans
üstü Arapça programında ders verme tecrübesi bulunmak.
23.01.154 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku 1 1 Profesör İslam Hukuku alanında doktora yapmış olmak, İslam ceza ve aile hukuku ve makasıdla ilgili bilimsel çalışmaları bulunmak.
23.01.155 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku 1 1 Profesör İslam Hukuku alanında doktora yapmış olmak, İslam ve Osmanlı hukuk ve siyaset düşüncesi ile ilgili bilimsel çalışmaları ve metin neşri tecrübesi bulunmak.
23.01.156 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam 1 1 Profesör Kelam alanında doktora yapmış olmak, lisans İngilizce programında ders verme tecrübesi bulunmak.
23.01.157 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir 1 1 Profesör Tefsir alanında doktora yapmış olmak, Türkçe tefsir ve mealler hakkında bilimsel çalışmaları bulunmak.
23.01.158 Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Siber Güvenlik 1 1 Dr. Öğr. Üyesi Bilgisayar Mühendisliği alanında Doktora derecesi almış olmak; Siber Güvenlik ve Makine Öğrenmesi üzerine SCI-E kapsamında taranan dergilerde yayınları bulunmak, alanında lisans ve önlisans düzeyinde ders
vermiş olmak.

(ZİNET GÜLER)