Lokman Hekim Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre Öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru Süresi : 18/10/2023- 01/11/2023
Son Başvuru Tarihi : 01/11/2023 Saat: 17:00
Başvuruda İstenen Belgeler : Özgeçmiş (YÖK formatlı), 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, mezuniyet belgeleri, yabancı dil belgesi.
Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi :
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 06/11/2023
Giriş Sınavı Tarihi : 09/11/2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 15/11/2023

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVAN KADRO SAYISI AÇIKLAMA
Tıp Temel Tıp Bilimleri Anatomi Araş. Gör. 1 İlgili anabilim dalında yüksek lisans veya doktora yapıyor ya da yapmış olmak
Tıp Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Araş. Gör. 1 İlgili anabilim dalında yüksek lisans veya doktora yapıyor ya da yapmış olmak
Tıp Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Araş. Gör. 1 İlgili anabilim dalında yüksek lisans veya doktora yapıyor ya da yapmış olmak
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Araş. Gör. 1 İlgili anabilim dalında yüksek lisans veya doktora yapıyor ya da yapmış olmak
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof./Doç./Dr. Öğretim Üyesi 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak
Tıp (İng.) Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Prof./Doç./Dr. Öğretim Üyesi 1 İç Hastalıkları uzmanı ve geriatri yan dal uzmanı olmak; yükseköğretim kurumlarında ingilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doç. Dr. 1 İç Hastalıkları alanında doçent olmak
Tıp Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Dr. Öğretim Üyesi 1 İç Hastalıkları uzmanı olmak, tıbbi onkoloji yan dal uzmanı olmak
Tıp (İng.) Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Prof./Doç./Dr. Öğretim Üyesi 1 Nöroloji uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında ingilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Prof./Doç./Dr. Öğretim Üyesi 2 Radyoloji uzmanı olmak
Tıp (İng.) Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Prof./Doç./Dr. Öğretim Üyesi 1 Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında ingilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Prof./Doç./Dr. Öğretim Üyesi 1 Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak
Tıp (İng.) Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Prof./Doç./Dr. Öğretim Üyesi 1 Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında ingilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Profesör 3 Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları alanında doçent olmak
Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör 1 Üroloji alanında doçent olmak
Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Prof./Doç./Dr. Öğretim Üyesi 1 Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak
Tıp (İng) Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Prof./Doç./Dr. Öğretim Üyesi 1 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında ingilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Prof./Doç./Dr. Öğretim Üyesi 1 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak
Tıp (İng) Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Prof./Doç./Dr. Öğretim Üyesi 2 Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında ingilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doç. Dr. 1 Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında doçent olmak

(ZİNET GÜLER)