Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile ‘’Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

İlan No

Birimi

Bölümü/ Anabilim Dalı/ Program/

Kadro Unvanı

Adedi

ALES

YAB.DİL

Özel Şartlar


2023/59

Avrupa Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojisi Pr.

Öğr. Gör. (Ders Verecek)


1


SAY-70


Muaf

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisansını yapmış olmak.


2023/60

Avrupa Meslek
Yüksekokulu


Fizyoterapi Pr.

Öğr. Gör. (Ders
Verecek)


1


SAY-70


Muaf

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Lisans mezunu olup tezli yüksek lisansını Antrenörlük
Eğitimi alanında yapmış olmak.


2023/61


Rektörlük

Öğr. Gör. (Ders Verecek)


1


SÖZ-70


Muaf

Tarih Öğretmenliği Lisans mezunu olup Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında tezli yüksek lisansını yapmış olmak.

2023-62

Rektörlük

Yabancı Diller Bölümü

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

1

SÖZ-70

85

İngilizce Öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu olup, İngiliz Dili Eğitimi alanında tezli yüksek lisansını yapmış ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil (İngilizce) sınavından en az 85 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan
bu puana denk bir puan almış olmak.


2023/63

Sağlık Bilimleri Fak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon A.D.

Öğr.Gör. (Ders Verecek)


1


SAY-70


50

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olup Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek
lisansını yapmış olmak.


2023/64

Sağlık Bilimleri Fak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon A.D.


Arş. Gör.


1


SAY-70


50

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olup Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek
lisansını yapıyor ve/veya yapmış olmak.


2023/65

Sağlık
Bilimleri Fak.


Hemşirelik A.D.


Arş. Gör.


1


SAY-70


50

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup Hemşirelik
ve alanlarında tezli yüksek lisansını ve/veya doktorasını yapıyor olmak.


2023/66


Eczacılık Fak.


Analitik Kimya


Arş. Gör.


1


SAY-70


50

Eczacılık Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültesi veya Fen Fakültesi lisans mezunu olup Analitik Kimya alanında tezli yüksek lisansını yapıyor
olmak.

2023/67

Eczacılık
Fak.

Farmakognozi

Arş. Gör.

1

SAY-70

50

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup alanında tezli
yüksek lisansını yapıyor olmak.


2023/68

Diş Hekimliği Fak.


Periodontoloji


Arş. Gör.


1


SAY-70


50

Diş Hekimliği mezunu olup Periodontoloji alanında doktorasını yapıyor olmak.


2023/69

Diş Hekimliği
Fak.

Protetik Diş Tedavisi


Arş. Gör.


1


SAY-70


50

Diş Hekimliği mezunu olup Protetik Diş Tedavisi alanında doktorasını yapıyor olmak.


2023/70

Diş Hekimliği Fak.


Diş Hekimliği İngilizce Pr. (*)


Arş. Gör.


1


SAY-70


85

Diş Hekimliği mezunu olup Endodonti alanında
doktorasını yapıyor olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.)2023/71


Diş Hekimliği Fak.


Diş Hekimliği İngilizce Pr.(*)Arş. Gör.1SAY-7085

Diş Hekimliği mezunu olup Restoratif Diş Tedavisi
alanında doktorasını yapıyor olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen yabancı dil ile ilgili şartları
sağlamak.)


İSTENİLEN BELGELER
1- Kadroya başvuru formu. (Web sayfasında mevcut)
2- YÖK Formatında Özgeçmiş, ekinde yayın listesi
3- Lisans, yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi
4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti
5- Lisans ve yüksek lisans not döküm belgesi (Transkript) veya ıslak imzalı mühürlü sureti.
6- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
7- ALES Belgesi, (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
9- Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
10- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)
11- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.)
12- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.
13- (*) İngilizce Bölümü Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,
AÇIKLAMALAR:
1. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.
3. Üniversitemizin ilan ve ilan takviminde değişikli yapma hakkı saklıdır.

Duyuru Başlama Tarihi

21 Temmuz 2023

Son Başvuru Tarihi

04 Ağustos 2023

Ön Değerlendirme Tarihi

10 Ağustos 2023

Giriş Sınav Tarihi

17 Ağustos 2023

Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi

21 Ağustos 2023

Kabul edilecek Başvuru Şekli

Şahsen veya Posta ile

Başvuru Adresi

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cadde Bizim Sokak NO: 29 Başiskele/KOCAELİ

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

www.kocaelisaglik.edu.tr