Konya Teknik Üniversitesine aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi : 31.07.2023 - Pazartesi
Son Başvuru Tarihi : 14.08.2023 - Pazartesi
Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi : 21.08.2023 - Pazartesi
Giriş Sınavı Tarihi : 29.08.2023 - Salı
Sonuç Açıklama Tarihi : 04.09.2023 - Pazartesi Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.ktun.edu.tr 
 

İLAN NO BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI/
PROGRAMI
KADRO DERECE ADET ÖZEL ŞART
2023-
01
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Elektronik Teknolojisi Öğr.Gör. (Ders Verecek) 5 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. Lisans mezuniyeti sonrası ilgili alanda en az 5 yıl tecrübeye sahip olmak.
2023-
02
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Öğr.Gör. (Ders Verecek) 5 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. Yüksek lisans mezuniyeti sonrası en az 2 yarıyıl ders verme deneyimine sahip olmak.
2023-
03
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Makine Resim ve Konstrüksiyon Öğr.Gör. (Ders Verecek) 3 1 Talaşlı Üretim Öğretmenliği/Eğitimi alanında lisans ve tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisans sonrası alanında en az 10 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
2023-
04
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Harita ve Kadastro Öğr.Gör. (Ders Verecek) 3 1 Harita Mühendisliği bölümü lisans, tezli yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Yüksek lisans mezuniyeti sonrası Kamu Kurumlarında Harita Mühendisliği alanında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
2023-
05
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Öğr.Gör. (Ders Verecek) 5 1 Aksesuar Tasarımı, Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı veya Takı Tasarımı bölümü lisans mezunu olup, lisans mezuniyeti sonrası kuyumculuk ve takı tasarımı alanında en az 6 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
4) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
5) Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi (Doktor Öğretim Üyesi, Doçent, Profesör) kadrosunda daha önce çalışmış olanlar veya halen çalışmakta olanlar başvuru yapamaz.

MUAFİYET
1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek Yüksekokullarının, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Başvurular https://ilan.ktun.edu.tr internet sayfasından çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların kimlik, adres, mezuniyet bilgileri, transkript notu, yabancı dil ve ALES puan bilgileri başvuru sırasında ilgili kurumlardan web servis aracılığıyla çevrimiçi olarak çekilmektedir. Bu bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumludur. Hatalı olduğu düşünülen verilerin ilgili kurumlarla görüşülerek düzeltilmesi adayların sorumluluğundadır. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Özgeçmiş (Adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek),
2. Bir adet vesikalık fotoğraf (Adaylar tarafından başvuru sırasında .jpg formatında manuel olarak sisteme yüklenecek),
3. Diploma ve Transkript (Özel şartta belirtilen; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora) (Başvuru sırasında YÖKSİS üzerinden aktarılacak ve ayrıca transkript adaylar tarafından manuel olarak sisteme yüklenecek),
4. ALES Belgesi (Başvuru sırasında ÖSYM üzerinden aktarılacak),
5. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olan veya ayrılmış olan adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek),
6. Tecrübe şartı bulunan kadrolar için barkodlu SGK Hizmet Dökümü, (Hizmet Dökümünde meslek kodu yok ise ilgili kurumdan tecrübe belgesi alınacaktır.) (Adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek),
7. Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda sertifikalar (Adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek). Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli müracaatlar dikkate alınmayacaktır. İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir veya düzeltme metni yayımlanabilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Konya Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Telefonlar : (0332) 205 1184, (0332) 205 1185, (0332) 205 1186, (0332) 350 8585

Başvuru ile ilgili teknik sorun yaşanması durumunda [email protected] e-posta adresine yaşanan teknik sorun ile ilgili açıklayıcı e-posta gönderilmesi halinde, kurumumuz tarafından en kısa sürede çözüm üretilecektir.