Koç Üniversitesi 2547  sayılı  Yüksek  Öğretim  Kanunu  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği’nin    ilgili    maddeleri    uyarınca,    Üniversitenin    aşağıdaki    tabloda    belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik  faaliyetlerini  içeren  özgeçmişini  (Türkçe  ve  İngilizce),  doçentlik  belgesini  (doçent kadrosu  için),  doktora  belgesini  (doktor  öğretim  üyesi  kadrosu  için)  PDF  formatında  ilanda belirtilen  son  başvuru  tarihine  kadar  [email protected]  e-posta  adresine  göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı   ülkelerden   alınan   lisans   ve   lisansüstü   diploma   ve   derecelerin   denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
Yabancı  ülkelerde  alınan  doktora,  doçentlik  ve  profesörlük  unvanlarının  Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.
Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN
 

Kaynak: RESMİ GAZETE