"Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.
Teklifle, 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde hasar tespit raporlarına dayalı tesis edilen idari işlemlere karşı açılan davalara usul getiriliyor. Keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması gereken hallerde, dosyanın tekemmülünden itibaren 15 gün içinde keşif yapılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar hakkında da bu madde hükümleri bulunduğu aşamadan itibaren uygulanacak. (İHA)