KENT ARAŞTIRMALARINI KİTAPLAŞTIRIYOR

Editörlüğünü Doç. Dr. Emrullah Türk’ün yaptığı “Batman Kent Araştırmaları”nın 2’nci kitabı da çıktı. “Petrol, Göç ve Değişim Batman Kentleşmesi” kitabının ardından “Batman Kent Araştırmaları-I ile Batman Kent Araştırmaları -II” adlı eserleriyle adından söz ettiren Batman Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emrullah Türk, Batman’ın demografik, sosyoekonomik, siyasal, kültürel alanlarda yaşadığı değişimin ve buna bağlı gerçekleşen mekansal dönüşümün izlerini süren giriş niteliğindeki ilk kitabı olan “Petrol, Göç ve Değişim”in ardından şimdi de “Batman Kent Araştırmaları-II” adlı eserindeki yazılar, zaman ve mekan içinde yaşanan değişimi derinlikli olarak işliyor.

KENTLEŞME TARİHİNİN HAFIZASI

Çizgi Yayın Evi’nde basımı yapılan “Batman Kent Araştırmaları-II” kitapta, Batman’ın kentleşme tarihine ilişkin referans oluşturacak konu başlıklarıyla literatüre katkı sağlamayı da amaçlıyor. Kentin hafızası açısından önem arz eden fotoğraflar aracılıyla “Kentleşme Serüveni”nin de ele alındığı kitabın ilk bölümünün ardından sosyoekonomik göstergelerle yapılan analiz, mekansal yayılma ve ticari alanlara dair çözümlemeler de yer alıyor. Batman’da aşiret habitusunun modern siyasal hareketler üzerindeki etkileri, kültürel çeşitlilik tartışmaları ile Batman’da yerel basın, sağlık, ulaşım, tarım ve hayvancılığa ilişkin bölümler, kente dair farklı boyutlarda derinlemesine bilgileri de ortaya koyuyor. (Haber Merkezi)

Editör: Yunus Yasak