Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır. Asıl kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine puan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
 

MÜRACAAT TAKVİMİ VE MÜRACAAT YERİ
İlan Tarihi 24/07/2023
Müracaat Başlangıç Tarihi 24/07/2023
Son Müracaat Tarihi 07/08/2023 (Mesai bitimi itibariyle.)
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sayfası https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/
Müracaat Adresi Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı (Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi
No: 19 Merkez- Kuzeykent / KASTAMONU)
Müracaat Şekli Adayların müracaat formu ve ilanda müracaat edecekleri pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli müracaatlardan Üniversitemiz sorumlu değildir. (Posta
yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
İletişim Bilgileri Şube Müdürü Tayfun TİRYAKİ (0366 280 15 02)
Şef V. İhsan ŞAHİN (0366 280 15 05)
Bilgisayar İşletmeni Behiye KAÇAN (0366 280 15 09)

İLAN NO UNVANI ÇALIŞTIRILACAĞI BİRİM KADRO SAYISI CİNSİYET ARANAN NİTELİKLER
KÜ-7-1 Destek Personeli Üniversitemiz Merkez Birimleri 1 Erkek Üniversitemizde bulunan otomasyon sistemlerinin bakım ve onarımı ile ilgili işlerde çalıştırılmak üzere;
- Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak,
- ASP.NET MVC teknolojisi ile en az 2 adet yazılım ve uygulama geliştirdiğini belgelemek,
- En az 80 saat ASP.NET MVC ve Web
Programcılığı eğitimi aldığını belgelendirmek,
- En az 6 (altı) ay otomasyon alanında tecrübeye sahip olmak ve tecrübe bilgisini SGK Hizmet Dökümü ile belgelemek,
- 2022 KPSSP3 puanı en az 60 olmak,
- 07/08/1993 ve sonrası doğumlu olmak.


ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı DMK’nın 48’inci maddesinde yer alan şartları sağlamak,
2- Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak,
3- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
5- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları müracaat tarihinin son günü
itibariyle taşıyor olmak ve belgelendirmek,
6- 657 sayılı DMK’nın 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda
bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda görevini devamlı yapmasına ve tam zamanlı
çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete
girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
7- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana müracaat
edebilecektir.
8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak
istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren
1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
9- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince "İşe
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
10- İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak görev yapacak personele yeni
görevler verme hakkını saklı tutar.
11- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma
hakkına sahiptir.
MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER
1-Müracaat Formu (İmzalı ve eksiksiz doldurulacak. Müracaat formuna https://pdb.kastamonu.edu.tr/
index.php/belgeler/idari-belgeler adresten ulaşabilirsiniz.)
2- Diploma veya Mezuniyet belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
3-Tercih edilen pozisyon için KPSS sonuç belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler
kabul edilir.)
4- 2 (iki) adet Fotoğraf
5- Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.
6- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
7- Tecrübe isteyen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü. (SGK
Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer
alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)
8- Mesleki alan ile ilgili talep edilen eğitim belgeleri.
9- Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir