Kastamonu Üniversitesi aşağıda yazılı birimlerine 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1)’nin ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

Müracaat Takvimi

Müracaat Tarihi 08.09.2023
Son Müracaat Tarihi 22.09.2023

İlan Edilen Kadrolara Ait Bilgiler

Öğretim Üyesi Kadroları
İlan No Birim Bölüm Anabilim Dalı Ünvan Derece Adet
2023-ÖÜ2- 1 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Profesör 1 1
İlan Şartı: Doçentliğini Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri alanında almış olup, kadın eğitimi ve dijitalleşme üzerine çalışmış olmak.
2023-ÖÜ2-2 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Profesör 1 1
İlan Şartı: Doçentliğini Eğitim Psikolojisi alanında almış olup, ana babaların eğitime katılımı ile geleneksel çocuk oyun ve oyuncakları üzerine çalışmış olmak.
2023-ÖÜ2-3 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Doçent 1 1
İlan Şartı: Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olup, kültürel duyarlılık ve öz-yeterlik konularında çalışmış olmak. SSCI ve ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 1 (bir) bilimsel çalışması bulunmak.
2023-ÖÜ2-4 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Doçent 2 1
İlan Şartı: Doçentliğini Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında almış olup, farklı psikometri kuramları ve yetenek parametrelerini karşılaştıran, kontrol listesi üzerine çalışmış olmak. SSCI ve ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 1’er (bir) bilimsel çalışması bulunmak.
2023-ÖÜ2-5 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Öğretim Teknolojileri Doktor Öğretim Üyesi 3 1
İlan Şartı: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora yapmış olup, karma gerçeklik ve uzamsal beceri eğitimi üzerine çalışmış olmak. En az 1’i (bir) SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış bilimsel çalışması bulunmak.
2023-ÖÜ2-6 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 2 1
İlan Şartı: Doçentliğini Temel Eğitim Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olup, çevre eğitiminde E-STEM yaklaşımı ve fen eğitiminde biçimlendirici değerlendirme alanlarında çalışmış olmak. SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 1 (bir) bilimsel çalışması bulunmak.
2023-ÖÜ2-7 Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Doçent 1 1
İlan Şartı: Sosyobilimsel konular, okul öncesinde çevre eğitimi ve bilimsel okuryazarlık üzerine çalışmış olmak.
2023-ÖÜ2-8 Fen Fakültesi Biyoloji Botanik Profesör 1 1
İlan Şartı: Bitki sistematiği üzerine çalışmış olmak.
2023-ÖÜ2-9 Fen Fakültesi Fizik Nükleer Fizik Profesör 1 1
İlan Şartı: Nükleer fizik ve çevresel radyoaktivite üzerine çalışmış olmak.
2023-ÖÜ2-10 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagati Doktor Öğretim Üyesi 5 1
İlan Şartı: Arap Dili ve Belagati Bilim Dalında doktora yapmış olup, Dilbilim ve modern Arap Edebiyatı üzerine çalışmış olmak.
2023-ÖÜ2-11 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Sayısal Yöntemler Doçent 1 1
İlan Şartı: Yüksek lisansını Sayısal Yöntemler Bilim Dalında yapmış olup, doçentliğini Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında almış olmak. Ürün kalitesi ve tedarik zinciri yönetimi üzerine çalışmış olmak.
2023-ÖÜ2-12 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Doçent 2 1
İlan Şartı: Doçentliğini Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti alanında almış olup, şehir tarihi, şikâyet defterleri ve ulema aileleri üzerine çalışmış olmak.
2023-ÖÜ2-13 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Gelişim Psikolojisi Doçent 3 1
İlan Şartı: Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olup, benlik ve kişilik gelişimi üzerine çalışmış olmak.
2023-ÖÜ2-14 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Eskiçağ Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 3 1
İlan Şartı: Eskiçağ Tarihi alanında doktora yapmış olup, antik siyaset ve Eski Anadolu inançları üzerine çalışmış olmak.
2023-ÖÜ2-15 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Eskiçağ Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 3 1
İlan Şartı: Eskiçağ Tarihi alanında doktora yapmış olup, eski Yunan kadını ve Eski Roma siyasi tarihi üzerine çalışmış olmak.
2023-ÖÜ2-16 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 3 1
İlan Şartı: Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olup, anlatıbilim üzerine çalışmış olmak.
2023-ÖÜ2-17 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Profesör 1 1
İlan Şartı: Hava kirliliği ve biyomonitorler üzerine çalışmış olmak.
2023-ÖÜ2-18 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Genetik ve Biyomühendislik Profesör 1 1
İlan Şartı: Doçentliğini Biyoloji alanında almış olup, bitki biyoinformatiği ve kanser genetiği üzerine çalışmış olmak.
2023-ÖÜ2-19 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Profesör 1 1
İlan Şartı: Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olup, gıdaların kurutulması ve toz ürünler üzerine çalışmış olmak.
2023-ÖÜ2-20 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Malzeme Profesör 1 1
İlan Şartı: Doçentliğini Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında almış olup, alüminyum köpükler ve toz metalurjisi üzerine çalışmış olmak.
2023-ÖÜ2-21 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Planlama ve Tasarım Doçent 3 1
İlan Şartı: Doçentliğini Peyzaj Planlama alanında olup, kentsel peyzaj planlama üzerine çalışmış olmak.
2023-ÖÜ2-22 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Planlama ve Tasarım Doktor Öğretim Üyesi 3 1
İlan Şartı: Zamansal-mekansal modelleme ve biyoiklimsel konfor üzerine çalışmış olmak. SCI ve SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış bilimsel makalesi bulunmak.
2023-ÖÜ2-23 Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Doçent 1 1
İlan Şartı: Doçentliğini Orman Endüstri Mühendisliği alanında almış olup, ahşabın anti-bakteriyel özellikleri üzerine çalışmış olmak.


Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler
Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

Genel ve Özel Şartlar
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esastır.
2- Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.

Müracaatlarda Talep Edilen Evrak
1- 
KYS-FRM-056 Öğretim Üyesi Müracaat Dilekçesi(2)
2- Özgeçmiş (YÖKSİS formatında)
3- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (*)
6- Adli Sicil Belgesi (*)
7- Açıktan veya yeniden atanacaklar için Kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporunu atanmadan önce ilgili birime teslim edeceklerdir. (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hekimlerince verilmesi kaydıyla heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair karar raporda yer almalıdır.)
8- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Mezun Belgeleri, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi (*)
9- KYS-FRM-043 Doktor Öğretim Üyesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu(2)
10- KYS-FRM-267-278 Profesör ve Doçent Kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu(2)
11- Bilimsel çalışma dosyası ve taşınabilir bellek/CD’ler (teslim edilecek dosya ve Taşınabilir (Flash) Bellek/CD adedi: Profesör kadrosu için 1 adet dosya ve 6 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 1 adet dosya ve 4 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD.) Taşınabilir (Flash) Bellek/CD İçeriği: Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Belgesi ile belgede belirtildiği gibi uygun yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evrak, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosya (müracaat dilekçesi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora mezun belgeleri, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) olması gerekmektedir.
12- Hitap Hizmet Dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış olanlardan istenmektedir.) (*)
13- Tecrübe Belgesi (İlanda tecrübe şartı olan kadrolar için) (*)
14- Sertifika (İlanda sertifika şartı olan kadrolar için) (*)
15- Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah) (*)

(*) Üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diğer Açıklamalar ve Hususlar
1- 
2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
2- Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler. Profesör kadrosuna müracaat eden adaylar daimi süreli çalıştırılacaktır.
3- Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın “Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler” kısmında belirtilen birimlere şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
4- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(1) https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/mevzuat/yoenergeler adresinden “Yönergeler” başlığı altından temin edilebilir.
(2) https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/belgeler/akademik-belgeler adresinden “Öğretim Üyesi ile İlgili Belgeler” başlığı altından temin edilebilir. (ZİNET GÜLER)

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ