Karadeniz Teknik Üniversitesine aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES'ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci  alıyorsa  o  alandaki  ALES  puan  türünden)  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavından  en  az  50  puan  veya eşdeğerliliği  kabul  edilen  bir  sınavdan  bu  puan  muadili  bir  puan  almış  olmak  gerekir.  Merkezi  sınav  muafiyetinden  yararlanmayı  talep  edenlerin  ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak alınır.
3-  Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun  hesaplanmasında  kullanılan  4'lük  ve  5'lik  not  sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliğine   Üniversitemiz Senatosu karar verir.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

BAŞVURU SİSTEMİNE EKLENECEK BELGELER

1-İlan Başvuru Dilekçesi doldurulmuş ve imzalanmış olarak.
2-Özgeçmiş.
3-Bir adet vesikalık fotoğraf.
4-Nüfus cüzdan fotokopisi.
5-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.
6-Lisans transkript belgesi fotokopisi.
7-Yüksek  Lisans  veya  Doktora  öğrencisi  (açıklama  kısmında  belirtilen  alanda)  olduğuna  dair  belge  fotokopisi  (son  bir  ay  içinde  alınmış  olması gerekmektedir)
8-ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir) 9-Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi)

NOT:

1-e-Devlet sisteminden alınan belgeler kabul edilecektir. Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının veya onaylı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
2-İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilmeyecektir.
3-Başvurular https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacaktır.  Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 4-Sonuçlar (Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) Üniversitemiz web sitesinde (www.ktu.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır. (Zinet GÜLER)

İlan Tarihi :                                      : 31.08.2023
Son Başvuru Tarihi :                       : 14.09.2023
Ön Değerlendirme Tarihi :              : 28.09.2023
Giriş Sınavı Tarihi:                          : 05.10.2023
Sonuç Açıklama Tarihi :                 : 12.10.2023
 

İlan No Birimi Bölümü Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Kadro Derecesi Kadro Adedi ALES
Puanı
ALES
Puan Türü
Yabancı Dil Puanı Açıklama
776 Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Araştırma Görevlisi 6 1 70 Sözel 50 Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
777 Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Uygulamalı İstatistik Araştırma Görevlisi 6 1 70 Sayısal 50 İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Bilimleri Bölümü lisans mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca
atama yapılacaktır).
778 Fen Fakültesi Matematik Topoloji Araştırma Görevlisi 6 1 70 Sayısal 50 Matematik Bölümü lisans mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
779 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Araştırma Görevlisi 6 1 70 Eşit Ağırlık 50 Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü lisans mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
780 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Araştırma Görevlisi 6 1 70 Sayısal 50 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır).
782 Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Jeodezi Araştırma Görevlisi 6 1 70 Sayısal 50 Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır).
783 Of Teknoloji Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Araştırma Görevlisi 6 1 70 Sayısal 50 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır).
TOPLAM 7