Kapadokya Üniversitesi çeşitli  bölümlerinde  görev  yapmak  üzere  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile  Vakıf  Yüksek  Öğretim Kurumları   Yönetmeliği’nin  ilgili   maddeleri   uyarınca  aşağıda  nitelikleri  belirtilen  kadrolara öğretim  üyeleri  alınacaktır.  Başvuracak  adayların  ilgili  yönetmelik  hükümlerine  göre  asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde  Üniversite  Meydanı,  No:  2,  Mustafapaşa,  Ürgüp/Nevşehir’de  bulunan  Üniversitemiz rektörlüğüne  teslim  etmeleri  gerekmektedir.  Başvuru  dosyasında  eksik  belge  olması  halinde, adayın  başvurusu  değerlendirmeye  alınmayacaktır.  Kişi  bundan  doğan  bir  hak  iddia  edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta  ile  yapılan  müracaatlar  kabul  edilmeyecektir.  Başvurular  şahsen  yapılacaktır.  Bir  kişi birden fazla kadroya başvuramaz.
Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;
1. Başvuru formu
2. YÖK formatında özgeçmiş.
3. Yayın listesi.
4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
6. 2   adet   vesikalık   fotoğraf   (fotoğrafların   arkasına   adı/soyadı   ve   başvurulan   kadro yazılacaktır).
7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.
8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.  (ZİNET GÜLER)

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Ünvanı Özel Şartlar Kadro Sayısı
Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi Uzmanlığını Patoloji alanında almış olmak. 1
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi Uzmanlık veya doktorasını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanından almış olmak veya uzmanlığını Ortopedi, Nöroloji  alanlarından almış      olmak      ve      Fizyoterapi      ve Rehabilitasyon       alanında       çalışmaları bulunmak. 1
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Doktora  derecesini  Sanat  Tarihi  Arkeoloji, Eski  Çağ  Tarihi  alanlarının  birinden  almış olmak.  Sanat  ve  medeniyet  tarihi  üzerine çalışmaları bulunmak. 1
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Dr. Öğr. Üyesi Doktora   derecesini   Endodonti   alanında almış olmak. 1

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN