Kapadokya Üniversitesi  aşağıdaki  tabloda  belirtilen  birimlerine,   2547  sayılı   Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi  Sınav ile Giriş  Sınavlarına İlişkin Usul  ve Esaslar  Hakkında Yönetmeliğin   ilgili   maddelerine   göre   öğretim   elemanı   alınacaktır.   Başvuracak   adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması  gerekmektedir.  Başvurular  şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.  Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.
Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi           : 18.07.2023
Son Başvuru Tarihi          : 01.08.2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 02.08.2023
Sınav Tarihi                     : 03.08.2023
Sonuç Açıklama Tarihi    : 04.08.2023
Posta Adresi                     : Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;
1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
2. Başvuru formu,
3. ALES sonuç belgesi,
4. ALES  muafiyeti  için  görev  yapılan  yükseköğretim  kurumlarından  alınacak  hizmet belgesi ve atama olur yazısı,
5. Yükseköğretim   Kurulu   tarafından   kabul   edilen   yabancı   dil   sınavından   ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
7. Özgeçmiş,
8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir),
10. Lisans not dökümü (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir),
11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,
12. Lisansüstü  Eğitim  gördüğüne  dair  belge  (onaylı  belge  veya   e-Devlet  üzerinden alınabilir)
13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe  şartı  aranan  kadrolar  için  Lisans  mezuniyet  sonrası,  çalışılan  iş  ile  ilgili  SGK’dan alınacak  onaylı  hizmet  dökümü  eklenmesi  gerekmektedir.  Belirtilen  süreyi  tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),
14. Arşiv  kayıtlı  adli  sicil  kaydı  (e-Devlet  üzerinden  alınabilir.  Arşiv  kayıtlı  olmayan belgelerde başvuru kabul edilmeyecektir.)
NOT:
e-Devlet   üzerinden   temin   edilemeyen   mezuniyet   belgeleri,   transkript   ve   askerlik belgelerinin   aslı   veya   resmi   kurumlarca   onaylı   suretleri   ve   yabancı   ülkelerden   alınmış diplomaların  Yükseköğretim  Kurulunca  onaylanmış  denklik  belgesinin  onaylı  örneği  olması gerekmektedir.
•  Başvuran   adayların   koşullarının   sonradan   uygun   olmadığının   anlaşılması   halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.
•  Ön    değerlendirme    ve    değerlendirme    sonuçları    üniversitemiz    web    sitesinde (www.kapadokya.edu.tr) yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
•  Sınavlar Mustafapaşa Yerleşkesinde yapılacaktır.
•  Adaylar tek bir kadro ilanına başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların   başvuruları   değerlendirmeye   alınmayacaktır   (Birden   fazla   kadro   ilanı   olması durumunda)
•  Posta ile  yapılacak başvuruların son  başvuru  tarihine  kadar  belirtilen  adrese ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvurular Mustafapaşa yerleşkesine yapılacaktır.
İletişim: [email protected]

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Unvanı Özel Şartlar Kadro Sayısı Ales YDS
Diş Hekimliği
Fakültesi
Diş Hekimliği
Anabilim Dalı
Arş.
Gör.
Diş Hekimliği Fakültesi
mezunu olmak.
2 70 50
Kapadokya
Meslek Yüksekokulu
Diş Protez Teknolojisi Öğr. Gör. Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. 2 70 -
Kapadokya Meslek
Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı Öğr. Gör. Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. 1 70 -
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Öğr. Gör. Havacılık Yönetimi lisans mezunu olmak. Tezli yüksek lisans yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az iki yıl
ders vermiş olmak.
1 70 -