Kapadokya Üniversitesine aşağıdaki   tabloda   belirtilen   birimlerine,   2547   sayılı   Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak  Merkezi  Sınav ile  Giriş Sınavlarına  İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin   ilgili   maddelerine   göre   öğretim   elemanı   alınacaktır.   Başvuracak   adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.  Başvurular şahsen veya  posta yoluyla yapılacaktır. Bir  kişi birden fazla kadroya başvuramaz.
Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi             : 27.10.2023
Son Başvuru Tarihi           : 10.11.2023
Ön Değerlendirme Tarihi  : 11.11.2023
Sınav Tarihi                      : 13.11.2023
Sonuç Açıklama Tarihi     : 14.11.2023
Posta Adresi                      : Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;
1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
2. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız),
3. ALES sonuç belgesi,
4. ALES  muafiyeti  için  görev  yapılan  yükseköğretim  kurumlarından  alınacak  hizmet belgesi ve atama olur yazısı,
5. Yükseköğretim   Kurulu   tarafından   kabul   edilen   yabancı   dil   sınavından   ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
7. Özgeçmiş,
8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
9. Lisans/Lisansüstü   Mezuniyet   Belgeleri   (onaylı   belge   veya   e-Devlet   üzerinden alınabilir),
10. Lisans not dökümü (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir),
11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,
12. Lisansüstü  Eğitim  gördüğüne  dair  belge  (onaylı  belge  veya  e-Devlet  üzerinden alınabilir)
13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe  şartı  aranan  kadrolar  için  Lisans  mezuniyet  sonrası,  çalışılan  iş  ile  ilgili  SGK’dan alınacak  onaylı  hizmet  dökümü  eklenmesi  gerekmektedir.  Belirtilen  süreyi  tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),
14. Arşiv  kayıtlı  adli  sicil  kaydı  (e-Devlet  üzerinden  alınabilir.  Arşiv  kayıtlı  olmayan belgelerde başvuru kabul edilmeyecektir.)
NOT:
e-Devlet   üzerinden   temin   edilemeyen   mezuniyet   belgeleri,   transkript   ve   askerlik belgelerinin   aslı   veya   resmi   kurumlarca   onaylı   suretleri   ve   yabancı   ülkelerden   alınmış diplomaların  Yükseköğretim  Kurulunca  onaylanmış  denklik  belgesinin  onaylı  örneği  olması gerekmektedir.
•   Başvuran   adayların   koşullarının   sonradan   uygun   olmadığının   anlaşılması   halinde
atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.
•   Ön    değerlendirme    ve    değerlendirme    sonuçları    üniversitemiz    web    sitesinde (www.kapadokya.edu.tr) yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
•   Adaylar tek bir kadro ilanına başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların   başvuruları   değerlendirmeye   alınmayacaktır   (Birden   fazla   kadro   ilanı   olması durumunda)
•   Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir.
Postadaki   gecikmelerden   Üniversitemiz   sorumlu   değildir.   Başvurular   Mustafapaşa yerleşkesine yapılacaktır.
•   İletişim: [email protected]

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program Kadro
Ünvanı
Özel Şartlar Kadro
Sayısı
ALES YDS
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Öğr. Gör. Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. Alanında yüksek lisans yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda
en az iki dönem ders vermiş olmak.
1 70 -
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Öğr. Gör. Biyoloji    lisans    mezunu    olmak. Histoloji - Embriyoloji alanında yüksek
lisans yapmış olmak.
1 70 -
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Öğr. Gör. Sivil Havacılık alanında yüksek lisans yapmış   olmak.   Bir   yükseköğretim kurumunda en az  iki yıl ders  vermiş
olmak.
1 70 -
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Havacılık Elektrik Elektroniği Arş Gör. Havacılık  Elektrik  Elektroniği,  Uçak Gövde       ve       Motor       Bakımı bölümlerinden  lisans  mezunu  olmak ve   aynı   bölümlerden   veya    Sivil Havacılık alanında yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.
1 70 50
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uçak Gövde ve Motor Bakımı Arş Gör. Havacılık  Elektrik  Elektroniği,  Uçak Gövde   ve   Motor   Bakımı,   Makine Mühendisliği,    Uçak     Mühendisliği, Havacılık   Mühendisliği   veya   Sivil Havacılık alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 70 50
Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği
Anabilim Dalı
Arş. Gör. Diş    Hekimliği    Fakültesi    mezunu
olmak.
1 70 50

(ZİNET GÜLER)