Denizli Özel Egekent Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur, son zamanlarda artış gösteren kanda aşırı derece yüksek yağ oranı ve buna bağlı olarak kolesterol hakkında açıklamalarda bulundu. Yazılı açıklama yapan Op. Dr. İhsan Alur, kolesterolün kandaki yüksek oran yağ olduğunu açıklayan Alur, islipidemi/ hiperlipidemi, Kolesterol yüksekliği; kanda yüksek yağ oranı demektir. Diğer bir deyişle kandaki çeşitli yağların olması gerekenden yüksek düzeyde olması durumudur. Total Kolesterol değerinin sağlıklı hiçbir hastalığı olmayan bireylerde 200-239 mg/dl, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolün ise 130-160 mg/dl olması hiperlipidemi açısından sınırda yüksek değerler olduğunu belirtti.

Kolesterolün her hangi bir belirtisi olmadığı için sinsi bir hastalık türü olduğunu da ifade eden Alur, “Aort anevrizması sol kalpten çıkan ve aort adı verilen atardamarda bölgesel genişleme olması sonucu damarda balonlaşma olması durumudur. Aort damarı vücuttaki en büyük atardamardır. Bu damar yırtıldığı anda iç kanama olur ve dolaşım sistemi boşalır. Tansiyon hızlı bir şekilde düşer ve tedaviye kolay kolay yanıt vermez. Rüptüre olmuş (yani yırtılmış veya çatlamış) bir aort anevrizması olan hastaların yarısı hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetmektedir. (İHA)