Kafkas Üniversitesinin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girişte aranılan genel şartları taşıyan öğretim üyeleri alınacaktır.
Not: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır. Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.
Profesör kadroları başvurusunda aşağıda belirtilen tüm evraklar 1 (bir) takım fiziki dosya, 5 (beş) takım CD/USB bellek halinde hazırlanacaktır.

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının e-Devlet çıktıları
 4. Doçentlik belgesinin onaylı sureti
 5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-Devlet çıktısı
 6. Sabıkasızlık Belgesi
 7. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek)
 8. Yayınlar
 9. 1 (Bir) adet fotoğraf
 10. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesör Kadrosuna Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu
 11. Varsa kamu hizmetini gösterir Hizmet Belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı

Doçent kadroları başvurusunda aşağıda belirtilen tüm evraklar 1 (bir) takım fiziki dosya, 3 (üç) takım CD/USB bellek halinde hazırlanacaktır.

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları
 4. Doçentlik belgesi onaylı sureti
 5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-Devlet çıktısı,
 6. Sabıkasızlık Belgesi
 7. Özgeçmiş ve yayın listesi
 8. Yayınlar
 9. 1 (Bir) adet fotoğraf
 10. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçent Kadrosuna Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu
 11. Varsa kamu hizmetini gösterir Hizmet Belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı

Doktor Öğretim Üyesi kadroları başvurusunda aşağıda istenen tüm evraklar 1 (bir) takım fiziki dosya, 3 (üç) takım CD /USB bellek halinde hazırlanacaktır.

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi
 3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları
 4. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-Devlet çıktısı
 5. Sabıkasızlık Belgesi
 6. Özgeçmiş ve yayın listesi
 7. Yayınlar
 8. 1 (Bir) adet fotoğraf
 9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu
 10. Varsa kamu hizmetini gösterir Hizmet Belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı

      - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir. 
 

BİRİM BÖLÜM/ ANABİLİM DALI ÜNVAN ADET DERECE NİTELİK
DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÜSTÜN ZEKALILAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI PROFESÖR 1 1 Doçentliğini Fizik Eğitimi alanında almış olup, görme engellilere fizik eğitimi konusunda çalışma yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ARAP DİLİ VE BELAGATİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1 1 Temel İslam Bilimlerinde doçentlik unvanını almış olup, Arap Dili ve Belagati alanında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

(ZİNET GÜLER)