Küfküs Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır.
Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)
İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.
Profesör kadrosu başvurusunda istenen evraklar (aşağıda istenen tüm evraklar 1 (Bir) takım fiziki olarak, 5 (Beş) takım USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)
1. Başvuru Dilekçesi,
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının e-Devlet çıktıları,
4. Doçentlik belgesinin onaylı sureti
5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-Devlet
çıktısı,
6. Sabıkasızlık Belgesi,
7. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek ),
8. Yayınlar,
9. 1 (Bir) adet fotoğraf,
10. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesör Kadrosuna Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu,
11. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı.
Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (aşağıda istenen tüm evraklar 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)
1. Başvuru Dilekçesi,
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,
4. Doçentlik belgesi onaylı sureti,
5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-Devlet çıktısı,
6. Sabıkasızlık Belgesi,
7. Özgeçmiş ve yayın listesi,
8. Yayınlar,
9. 1 (Bir) adet fotoğraf,
10. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçent Kadrosuna Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu,
11. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar (aşağıda istenen tüm evraklar
1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)
1. Başvuru Dilekçesi,
2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,
4. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-Devlet çıktısı,
5. Sabıkasızlık Belgesi,
6. Özgeçmiş ve yayın listesi,
7. Yayınlar,
8. 1 (Bir) adet fotoğraf,
9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu,
10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı
- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir. (ZİNET GÜLER)

Kars Kafkas Üniversitesi  Rektörlüğü Personel alım ilanı ekte yer almaktadır.