HAK-İŞ tarafından kadın çalışmaları konusunda 2024-2028 yıllarını kapsayan hedef ve stratejileri belirlemek üzere “Kadın Strateji Belgesi Çalıştayı” düzenlendi. HAK-İŞ Genel Merkezi'ndeki çalıştayda kadın hakları, kadınların ev ve iş hayatında yaşadığı problemler olmak üzere birçok konu ele alındı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Yunus Değirmenci, Türkiye’de kadınların bireysel hak ve özgürlüklerinin hedef alındığını ve ev ve iş hayatında baskıyla karşılaştıklarını belirterek, “Çalışma hayatında kadınların düşük ücretlere ve düzensiz istihdam şekillerine maruz kaldığını görüyoruz. Kadınlar açısından iş ve aile hayatının birbiriyle uyumlu hale getirilmediğini görüyoruz. Kadın çalışanların görev dağılımında adil davranılmadığını biliyoruz. Sadece çalışma hayatında değil, hayatın her alanında ayrımcılığa maruz kalan kadınların temsil ve karar mekanizmalarında görev almadığını ve söz sahibi olamadığını da biliyoruz. Kadınların iş gücüne katılabilmelerinin ve iş hayatında varlıklarını sürdürebilmelerinin önündeki bu ve buna benzer sorunların ortadan kaldırılması için HAK-İŞ olarak büyük bir hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. (İHA)