Eğitim  dili  İngilizce  olan  İzmir Ekonomi Üniversitesine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim Üyeliğine    Yükseltilme    ve    Atanma    Yönetmeliği    ile    Vakıf    Yükseköğretim    Kurumları Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri  uyarınca  aşağıda  nitelikleri  belirtilen  kadrolara  Öğretim  Üyesi alınacaktır.
Başvuracak  adayların  Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Eğitim-Öğretimi  ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir) 4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter  onaylı  diploma  fotokopileri  (Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora  ve  Doçentlik belgesi)  (Yurtdışında  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurulca  denkliğinin  onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter  onaylı  diploma  fotokopileri  (Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora  ve  Doçentlik belgesi)  (Yurtdışında  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurulca  denkliğinin  onaylanmış
olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge .

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter   onaylı   diploma   fotokopileri   (Lisans,   Yüksek   Lisans   ve   Doktora   belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:
1- Başvurular  şahsen  veya  kargo  /  posta  yoluyla  yapılabilecektir.  Belirtilen  şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR
Tıp Fakültesi                    :  (232) 4888321
Mühendislik Fakültesi     :  (232) 4888122
Fen Edebiyat Fakültesi    :  (232) 4888139
Fax                                   :  (232) 2792626
 

FAKÜLTE
/ ENSTİTÜ
ANABİLİM
DALI / BÖLÜM
UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Prof.Dr. Doç.Dr.
Dr.Öğr.Üyesi
1 ·   Girişimsel    Pulmonoloji    alanında    tecrübeli olmak
Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Prof.Dr. Doç.Dr.
Dr.Öğr.Üyesi
1 ·   Tıbbi  Mikrobiyoloji  alanında  tıpta  uzmanlık yapmış olmak
Tıp Fakültesi Kulak Burun
Boğaz
Prof.Dr. 1 ·   KBB Avrupa Board belgesine sahip olmak
Tıp Fakültesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum
Prof.Dr. 1 ·   Pelvik  Taban  Cerrahisi  konusunda  akademik çalışmaları ve tecrübesi olmak
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 ·   Girişimsel    Kardiyoloji    alanında    tecrübeli
olmak
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 1 ·   Yenidoğan yan dal uzmanı olmak
Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr.Öğr.Üyesi 1 ·   Kraniyoservikal  Bileşke  Cerrahisi  konusunda akademik çalışmaları olmak
Mühendislik
Fakültesi
Makine
Mühendisliği
Prof.Dr. 1 ·   Enerji  ve  sürdürülebilirlik  konularında  proje ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirmiş olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Prof.Dr. 1 ·   Fizik  alanında  lisans  ve  doktora  derecelerine sahip    olmak.    Teorik    Yoğun    Madde    Fiziği
alanında uluslararası çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Dr.Öğr.Üyesi 1 ·   İngilizce       Mütercim       ve       Tercümanlık, Çeviribilim  (İngilizce)  İngiliz  Dili  ve  Edebiyatı, Amerikan   Dili   ve   Edebiyatı,   İngiliz   Dili   ve Eğitimi, İngiliz Dilbilimi bölümlerinden Lisans / Yüksek   Lisans   /   Doktora   derecelerine   sahip olmak.
Sözlü veya yazılı çeviri konusunda uzmanlaşmış
olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Dr.Öğr.Üyesi 1 ·   Matematik   veya   İstatistik   alanında   Doktora derecesine  sahip  olmak.  Cebir,  Sayılar  Teorisi, Topoloji,   Geometri   veya   İstatistik   alanlarının
birinden uluslararası çalışmalara sahip olmak.