İzmir Demokrasi Üniversitesine aşağıda  belirtilen  kadrolarına  2547  sayılı  Kanun'un  ilgili  maddeleri  ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Fakülte / Meslek Yüksekokulu

Bölüm

Anabilim Dalı / Programı

Ünvan

Kadro

Adet

Nitelik

Derece

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim
Üyesi

5

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora/uzmanlık eğitimi almış olmak.

Endodonti Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Doktorasını ve Doçentliğini Endodonti alanından almış olmak.

Hukuk Fakültesi̇

Özel Hukuk Bölümü

İş ve Sosyal Güvenlik̇  Hukuku Anabiliṁ   Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Doktorasını Özel Hukuk alanından almış ve İş ve Sosyal Güvenlik̇  Hukuku alanında çalışmaları olmak.

İktisadi̇ ve İdari̇
Bi̇li̇mler Fakültesi̇

İşletme Bölümü

Muhasebe Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim Üyesi

5

1

Doktorasını Muhasebe alanından almış olmak.

Yönetiṁ   ve Organizasyon Anabi̇liṁ   Dalı

Doçent

3

1

Doktorasını İnsan Kaynakları Yönetimi alanından, Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanından almış olmak.

Sağlik Bilimleri̇ Fakültesi̇

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu, Tıpta Uzmanlığını ve Doçentliğini Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanından almış olmak.

Dahi̇li̇ Tıp Bi̇li̇mleri̇ Bölümü

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu, Tıpta Uzmanlığını ve Doçentliğini Aile Hekimliği alanından almış olmak.

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu, Doktorasını ve Doçentliğini Halk Sağlığı alanından
almış olmak.

Nöroloji̇ Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim Üyesi

2

1

Tıp Fakültesi mezunu, Tıpta Uzmanlığını Nöroloji alanından almış olmak.

DİĞER ŞARTLAR:
1-657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.
2-Yurtdışından  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurul'ca  denkliğinin  onaylanmış olması şarttır.
3-Başvuran  adayların;  dilekçe  (Başvurduğu  kadroyu  belirterek),  özgeçmiş,  yabancı  dil belgesi,  lisans,  yüksek  lisans,  doktora  diplomaları  ve  doçentlik  belgesi  (Profesör  ve  Doçent kadrosu için) diploma asılları ve onaylı örnekleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi  (Profesör  kadrosu  için  başlıca  araştırma  eseri  açıkça  belirtilerek)  ve  bilimsel  çalışma  ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve Profesör kadrosu için 6 adet USB Belleği,  Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet USB Belleği,
4-Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte,
Profesör  ve  Doçent  kadroları  için  Personel  Daire  Başkanlığına,  Doktor  Öğretim  Üyesi kadroları  için  ilgili  Fakülte  Dekanlıklarına  /  Meslek  Yüksekokulu  Müdürlüğüne  ilan  tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla  başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta   yoluyla   yapılacak   başvuruların   son   başvuru   tarihine   kadar   kurumumuza   ulaşması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 16/08/2023 tür.