Kayseri Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi alıyor Kayseri Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi alıyor

 İzmir Bakırçay Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi, 50/d maddesi ile 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik kapsamında öğretim elemanı alınacaktır.
- Adaylar başvurularını Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden https://ubys.bakircay.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris adresinden çevrimiçi olarak yapacaklardır.
- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) e-Devlet üzerinden alacakları HİTAP Hizmet Belgesini başvurularına eklemeleri gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.
- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
- Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15’inci gün saat 23:59’a kadar çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların aktif öğrenci olması gerekmektedir.
- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
- İhtiyaç duyulması halinde adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından yapılacak
olup, ayrıca yazılı bilgilendirme yapılmayacaktır. 

SIRA
NO
KADRO
UNVANI
DERECE ADET ALES YABANCI DİL BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM DALI ÖZEL ŞARTLAR
1 Araştırma Görevlisi 6 1 75 60 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı
Mühendislik alanında lisans mezunu olmak. Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2 Araştırma
Görevlisi
6 1 75 60 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri
Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.


Başvuru Başlangıç Tarihi : 18.05.2023
Son Başvuru Tarihi : 01.06.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 08.06.2023
Giriş Sınavı Tarihi : 15.06.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 20.06.2023


GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
1- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
2- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen tabloya göre yapılacaktır.
3- Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.
Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. İdare uygun gördüğü takdirde, ilanın her aşaması iptal edilebilir.
4- Adaylar açıklanan kadrolardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
MUAFİYET
• Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek
yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı
kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.