İzmir Bakırçay Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- Adaylar başvurularını Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden https://ubys.bakircay.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris adresinden çevrimiçi olarak yapacaklardır.

- Başvuru yapacak adayların İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) e-Devlet üzerinden alacakları HİTAP Hizmet Belgesini başvurularına eklemeleri gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15’inci gün saat 23:59’a kadar çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
- İhtiyaç duyulması halinde adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bilgilendirme yapılmayacaktır.

SIRA NO KADRO ÜNVANI DERECE ADET FAKÜLTE-BÖLÜM-ANABİLİM DALI ÖZEL ŞARTLAR
1 Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü
İslam Hukuku Anabilim Dalı
Kava'id-i  Fıkhıyye ve Osmanlı  Kanunları  hakkında  çalışmalar  yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında İslam Hukuku alanında en az bir
dönem ders vermiş olmak.
2 Doçent 2 1 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Doktorasını  Özel  Hukuk  alanında  yapmış  olmak.  Doçentliğini  İş  ve Sosyal  Güvenlik  Hukuku  alanından almış olmak.  Bireysel  iş,  toplu  iş hukuku  ve  iş  sözleşmesinin  unsurları  konularında  çalışmalar  yapmış olmak.
3 Dr. Öğr. Üyesi 5 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
İktisat Politikası Anabilim Dalı
Lisans,  yüksek  lisans  ve  doktorasını  iktisat  alanında  yapmış  olmak,
makro  iktisat  ve  post  keynesyen  iktisat  alanında  uluslararası  yayın yapmış olmak.
4 Dr. Öğr. Üyesi 5 1 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü
Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı
Doktorasını  Coğrafya  alanında  yapmış olmak.  Coğrafi  bilgi  sistemleri
ve uzaktan algılama tabanlı zemin dinamikleri, jeoistatistik ve çevresel duyarlılık konularında çalışmalar yapmış olmak.
5 Dr. Öğr. Üyesi 5 1 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü
Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı
Tarih  bölümü  lisans  mezunu  olmak.  Yüksek  lisansını  Eskiçağ  Tarihi alanında,  doktorasını  Tarih alanında  yapmış  olmak.  Eski  Mısır  Tarihi
ve Kültürü üzerine çalışmalar yapmış olmak.
6 Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temel Bilimler Bölümü
Temel Bilimler Anabilim Dalı
Doktorasını  Matematik  alanında  yapmış olmak.  Dirichlet  problemleri, yüksek     mertebeden     Beltrami     denklemleri     ve     elektrokimyasal
voltametrik sensör konularında çalışmalar yapmış olmak.
7 Doçent 1 1 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Epiduroskopi,  nutrisyonel  indeks  ve  omurga  cerrahisi  risk  faktörleri, omurga sagittal dengesi alanlarında çalışma yapmış olmak.
8 Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
İskemi-reperfüzyon hasarı modelinde probiyotik etkisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
9 Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Kolesteatomun medikal tedavisi üzerinde çalışma yapmış olmak.
10 Profesör 1 1 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Periorbital bölge rekonstrüksiyonu hakkında çalışma yapmış olmak.
11 Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Büyüme   faktörlerinin   kapsül   kontraksiyonu   üzerine   etkisi   konulu hayvan çalışması yapmış olmak.
12 Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı
COVID-19 hastalığında tanısal veya prognostik biyobelirteçler üzerine çalışması   olmak.   Spor   yaralanmaları   hakkında   çalışmalar   yapmış
olmak.
13 Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları alanında yandal yapmış olmak.
14 Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
Rozase  ve  insülin  rezistansı  arasındaki  ilişki  ile  ilgili  çalışma  yapmış olmak.
15 Doçent 1 1 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı
Transkateter Aort Kapağı İmplantasyonu (TAVİ) işlemlerinde sertifika sahibi olmak, perikardiyal efüzyonlar hakkında çalışma yapmış olmak.
16 Doçent 1 1 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı
İnme  konusunda  yüksek  lisans  eğitimi  almış  olmak,  işitme  kaybı  ve migrenle ilişkisi hakkında çalışma yapmış olmak.
17 Profesör 1 1 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
Doktorasını  ve  doçentliğini  sosyoloji  alanından  almış  olmak.  Çevre sosyolojisi,   toplumsal   hareketler   ve   çevresel   iletişim   konularında çalışma yapmış olmak.


İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında öğretim görevlisi alınacaktır.
- Adaylar başvurularını Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden https://ubys.bakircay.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris adresinden çevrimiçi olarak yapacaklardır.
- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) e-Devlet üzerinden alacakları HİTAP Hizmet Belgesini başvurularına eklemeleri gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.
- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
- Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15’inci gün saat 23:59’a kadar çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
- İhtiyaç duyulması halinde adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bilgilendirme yapılmayacaktır.
 

SIRA NO KADRO ÜNVANI DERECE ADET ALES YABANCI DİL BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM DALI ÖZEL ŞARTLAR
1 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 2 1 70 85 Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Anabilim Dalı
Çin  Dili  ve  Edebiyatı,  Sinoloji  veya  Çince  Mütercim  ve
Tercümanlık lisans programlarının birinden mezun olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 2 1 70 85 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Anabilim Dalı Alman Dili  ve  Edebiyatı,  Almanca  Öğretmenliği,  Alman Dili  Eğitimi  veya  Almanca  Mütercim-Tercümanlık lisans programlarının birinden mezun olmak.
Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 11.09.2023
Son Başvuru Tarihi : 25.09.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 29.09.2023
Giriş Sınavı Tarihi : 05.10.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 12.10.2023
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
1- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
2- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen tabloya göre yapılacaktır.
3- Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. İdare uygun gördüğü takdirde, ilanın her aşaması iptal edilebilir.
4- Adaylar açıklanan kadrolardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
MUAFİYET • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. (ZİNET GÜLER)