İzmir Bakırçay Üniversitesi aşağıda   belirtilen   birimlerine,   10/07/2018   tarihli   Resmî   Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarihli Resmî  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında öğretim elemanı alınacaktır.

-Adaylar       başvurularını       Üniversite       Bilgi       Yönetim       Sistemi       üzerinden https://ubys.bakircay.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris adresinden çevrimiçi olarak yapacaklardır.

-Başvuran   adayların   657   sayılı   Devlet   Memurları   Kanunu’nun   48’inci   maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Editör: MÜZEYYEN ARSLAN