Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerinde  boş  bulunan  kadrolarına  2547  sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve İstinye  Üniversitesi  Akademik  Atama/Yükseltme  Kriterleri  Yönergesi  doğrultusunda  öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör  adayların  [Birer  adet  ve  çıktı  olacak  şekilde  hazırlamaları  gereken;  

Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara   yapılan   atıfları,   yönetimlerinde   devam   eden   ve   biten   Doktora   ve   Yüksek   Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta  Yeterlilik  Belgesi  fotokopisi,  Nüfus  Cüzdanı  Önyüzü  Fotokopisi,  Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına],
[Özgeçmiş    ve    eserlerini    ve    https://www.istinye.edu.tr/uploads/akademik-uzmanlik- bilgileri.docx   linkinden   ulaşılan   Akademik   Uzmanlık   Bilgileri   Formunu   içeren   elektronik ortamdaki 8 (sekiz) adet USB’yi],
İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.


Doçent/Doktor  Öğretim  Üyesi  (Dr.  Öğr.Üyesi)  adaylarının;  

[Birer  adet  ve  çıktı  olacak şekilde   hazırlamaları   gereken;   Başvuru   dilekçesini,   YÖK   Formatlı   özgeçmişlerini,   Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta  Yeterlilik  Belgesi  fotokopileri  ile  birlikte  Nüfus  Cüzdanı  Önyüzü  Fotokopisi  varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına],
[Özgeçmiş    ve    eserlerini    ve    https://www.istinye.edu.tr/uploads/akademik-uzmanlik- bilgileri.docx   linkinden   ulaşılan   Akademik   Uzmanlık   Bilgileri   Formunu   içeren   elektronik ortamdaki 6 (altı) adet USB’yi],
İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

Süresi   içinde   yapılmayan   veya   e-posta   yoluyla   yapılan   başvurular   geçerli   kabul edilmeyecektir.

İlk Başvuru Tarihi        : 25.07.2023
Son Başvuru Tarihi      : 08.08.2023

 ADRES:
İstinye  Üniversitesi  Vadi  Kampüsü  İnsan  Kaynakları  Daire  Başkanlığı,  Ayazağa  Mah.
Azerbaycan Cad. (Vadistanbul 4A Blok) 34396 Sarıyer/İstanbul

FAKÜLTE BÖLÜM/ABD UNVAN KADRO
SAYISI
YABANCI
DİL PUANI
ÖZEL ŞART
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak ve Çocuk Yoğun Bakımı yan dal uzmanlığına sahip olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Hematoloji)
Anabilim Dalı
Prof. Dr. 1 İç Hastalıkları Uzmanı olmak ve Hematoloji yan dal uzmanlığına sahip
olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı
Doç. Dr. 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak ve Çocuk Yoğun Bakımı yan dal
uzmanlığına sahip olmak.
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. 1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
(Medikal Onkoloji) Anabilim Dalı
Prof. Dr. 1 İç Hastalıkları Uzmanı olmak ve tıbbi onkoloji yan dalı yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim
Dalı
Prof. Dr. 1 Acil Tıp Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 85 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi
Anabilim Dalı
Prof. Dr. 1 85 Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar
Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 2 Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. 1 Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak ve Çocuk Göğüs Hastalıkları yan dalı yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Nöroşirurji
Anabilim Dalı
Prof. Dr. 1 85 Nöroşirurji uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Nöroşirurji
Anabilim Dalı
Prof. Dr. 1 Nöroşirurji uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Nöroşirurji
Anabilim Dalı
Doç. Dr. 1 Nöroşirurji uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Anabilim Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
1 85 Genel Cerrahi uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
1 85 Anatomi uzmanı olmak ya da Anatomi anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
1 Tıbbi patoloji uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi 2 85 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
2 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
1 85 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
1 85 Göğüs cerrahi uzmanı olmak
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
1 85 Kardiyoloji uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Radyodiagnostik
Anabilim Dalı
Prof. Dr. 1 85 Radyoloji uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
1 85 Dermatoloji uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
1 85 Göz Hastalıkları uzmanı olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Radyolojisi
Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Ağız-Diş-Çene Radyolojisi bilim alanında doktora veya uzmanlık eğitimi almış
olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği)
Anabilim Dalı
Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
1 85 Çocuk Diş Hekimliği bilim alanında doktora veya uzmanlık eğitimi almış olmak.
Diş Hekimliği
Fakültesi
Ortodonti
Anabilim Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
1 85 Ortodonti bilim alanında doktora veya
uzmanlık eğitimi almış olmak.
Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. 1 Kimya Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Eczacılık, Kimya Mühendisliği veya Biyomühendislik alanında doçentlik derecesine sahip
olmak.
Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
1 85 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Eczacılık Fakültesi-Temel Tıp Bilimlerinden doktora veya doçentlik
derecesine sahip olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi 1 85 Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Yapay Zekâ Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak ve ilgili konularda akademik
çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Yapay Zekâ Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak ve ilgili konularda akademik
çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. 1 85 Elektronik Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak ve veri dönüştürücüler, analog ve sayısal elektronik konularında akademik
çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi 1 85 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında  doktora derecesine sahip olmak ve haberleşme konularında akademik
çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi 1 85 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında  doktora derecesine sahip olmak ve işaret işleme konularında akademik çalışmalar
yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi 1 85 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında  doktora derecesine sahip olmak ve Kontrol Mühendisliği konularında akademik
çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi 1 85 Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yöneylem Araştırması, Veri Bilimi ya da benzeri bir alanda doktora derecesine sahip olmak ve ilgili konularda
akademik çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
1 85 Kimya alanında doktora derecesine sahip olmak ve fizikokimya alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 85 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak ve malzeme bilimi alanında akademik
çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
1 85 Makine Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak ve ilgili alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
1 85 Makine Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak ve konstrüksiyon ve imalat alanında akademik çalışmalar
yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Bölümü Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
2 85 Matematik alanında doktora derecesine sahip olmak ve ilgili alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi 1 85 Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Yapay Zekâ Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak ve ilgili konularda akademik
çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Yapay Zekâ Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak ve ilgili konularda akademik
çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölümü
Prof. Dr. 1 İşletme Bölümü, Yönetim ve Strateji alanında doktora ve doçentlik derecesine
sahip olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Sağlık Yönetimi alanında doktora yapmış olmak, Sağlık İletişimi, Sağlık Bilişimi, Sağlık Okuryazarlığı alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Yeni Medya ve
İletişim Bölümü
Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi 1 85 Yeni Medya, Gazetecilik, İletişim Bilimleri, İletişim Çalışmaları, Medya ve Görsel Sanatlar, Tasarım Teknoloji ve Toplum, Grafik Tasarım, Enformatik, Çizgi Film ve Animasyon alanlarından birinde doktora
yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak ve bu alanda doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Dil ve Konuşma Terapisi alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'nda doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
2 85 Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
1 Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr.
Üyesi
1 85 Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 85 Gıda Mühendisliği veya Turizm alanında doktora yapmış olmak ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında ders vermiş
olmak.
Rektörlük Temel Bilimler Bölümü Prof. Dr. 1 Fizik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans dereceleri ile Uygulamalı Fizik alanında doktora yapmış olmak. Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği ile Hızlandırıcı ve Dedektör Fiziği alanlarında çalışmalar
yapmış olmak.
Rektörlük Temel Bilimler Bölümü Prof. Dr. 1 Fizik alanında doktora yapmış olmak. Nükleer Fizik, Radyoloji alanında simülasyon ile radyasyon zırhlama malzemeleriyle ilgili akademik çalışmalar
yapmış olmak.