İstinye Üniversitesine  aşağıda  belirtilen  birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak   Merkezi   Sınav   ile   Giriş   Sınavlarına   İlişkin   Usul   ve   Esaslar   Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi               : 25.07.2023
Son Başvuru Tarihi             : 08.08.2023
Ön Değerlendirme Tarihi   : 11.08.2023
Giriş Sınav Giriş Tarihi      : 15.08.2023
Sonuç Açıklama Tarihi       : 18.08.2023


Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:

1- Dilekçe    (İstinye    Üniversitesi    Rektörlüğüne    hitaben    başlamak    üzere,    başvuru dilekçelerinde  başvurulan  kadronun,  birimi,  unvanı  ve  adayın  iletişim  adresleri  (adres,  telefon numarası, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2- İstinye    Üniversitesi    Web    Sitesinde    bulunan    (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
a KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni 3- Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi,
4- YÖK Formatlı özgeçmiş,
5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri, 6- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri, 7- ALES Sonuç Fotokopisi,
8- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi (YDS, YÖKDİL, TOEFL),
9- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
11- Yabancı   yükseköğretim   kurumu   mezunlarının   diplomalarının   Üniversitelerarası
Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
12- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,
13-  Özel  şartta  bulunması  halinde  tecrübeyi  kanıtlayıcı  resmî  çalışma  belgesi  ve  SGK hizmet dökümü Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye  Üniversitesi  Vadi  Kampüsüne  posta  yoluyla  veya  şahsen  ulaştırmaları  gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya e-posta yoluyla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
*İlana konu programda eğitim ve uygulamaların İngilizce olması nedeniyle, ilgili Bölüm tarafından İngilizce dil değerlendirmesi yapılır.

Lisans  düzeyinde  eğitim  veren  bölüm/programlarda  Arş.  Gör.  ve  Öğr.  Gör.  kadrolarına başvuru  yapacak  adayların  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil sınavlarının birinden yönetmelikte belirlenen asgari puanı almış olması şartı aranmaktadır.

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr

ADRES:
İstinye  Üniversitesi  Vadi  Kampüsü  İnsan  Kaynakları  Daire  Başkanlığı,  Ayazağa  Mah.
Azerbaycan Cad. (Vadistanbul 4A Blok) 34396 Sarıyer/İstanbul
 

FAKÜLTE BÖLÜM/ABD UNVAN KADRO
SAYISI
ALES YABANCI
DİL PUANI
ÖZEL ŞART
Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Öğr. Gör. 1 MUAF Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla asgari 2 yılı kabin amirliği olmak üzere en az 10 yıllık kabin deneyimine sahip olmak. Tercihen Eğiticinin eğitimi sertifikasına, Diksiyon eğitmenliği sertifikasına, Güvenlik ve Ekip Kaynak Yönetimi Eğitmenliği
sertifikalarına sahip olmak.
Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğr. Gör. 1 MUAF Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans mezunu olmak ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası alanında en az 2 yıl sektör tecrübesi olmak ve en az 4 dönem üniversitelerin Aşçılık veya Gastronomi bölümlerinde uygulamalı
ders verme deneyimine sahip olmak.
Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Programı Öğr. Gör. 1 70 (SAY) Fakültelerin Otomotiv Öğretmenliği, Otomotiv Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinin herhangi birisinden mezun olmak ve alanı ile ilgili
tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı Öğr. Gör. 3 70 (EA) İşletme, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Ekonometri, İktisat bölümlerinin birisinden lisans mezunu olmak ve Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret, İşletme veya İktisat alanlarının birisinde
tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi Programı Öğr. Gör. 3 70 (SAY) Elektrik ve Elektronik ile ilgili bölümlerin birisinden lisans mezunu olmak. Bu alanların herhangi birisinde tezli yüksek
lisans yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğr. Gör. 2 70 (SAY) Dil ve Konuşma Terapisi alanında lisans mezunu olmak ve bu alanda
doktora yapıyor olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. 1 70 (EA) Çocuk Gelişimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. En az 2 yıl mesleki tecrübesi olmak veya yükseköğretim kurumunda bu alanda
ders vermiş olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğr. Gör. 1 70 (SAY) Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. En az 2 yıl İlk ve Acil Yardım veya Cerrahi Klinik mesleki tecrübesi olmak veya yükseköğretim kurumunda bu alanlarda ders vermiş
olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Öğr. Gör. 1 70 (SAY) Tezli yüksek lisans yapmış olmak. Radyoloji alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak veya yükseköğretim kurumunda aynı alanda
ders vermiş olmak.
Rektörlük Yabancı Diller Bölümü Öğr. Gör. 3 70 (SÖZ) 85 Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanlarından birinde lisans mezunu olmak ve herhangi bir sosyal bilimler alanında
tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Rektörlük Yabancı Diller Bölümü Öğr. Gör. 1 70 (SÖZ) 85
(Almanca)
Üniversitelerin Almanca Öğretmenliği veya Alman Dili ve Edebiyatı alanlarından birinde lisans mezunu olmak ve herhangi bir sosyal bilimler alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak.
Rektörlük Yabancı Diller Bölümü Öğr. Gör. 1 70 (SÖZ) 50 Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı alanından lisans mezunu olmak ve herhangi bir sosyal bilimler alanında
tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Arş. Gör. (*) 1 70 (SAY) Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ve yüksek lisans veya doktora programında kayıtlı olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. (*) 1 70 (SAY) Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Yapay Zekâ Mühendisliği lisans mezunu  olmak ve ilgili alanların birisinde yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. 1 70 (SAY) Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Yapay Zekâ Mühendisliği lisans mezunu  olmak ve ilgili alanların birisinde yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. (*) 1 70 (SAY) Biyomedikal Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Kimya veya Kimya Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. (*) 1 70 (SAY) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak ve ilgili alanların birisinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. (*) 1 70 (SAY) Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Yapay Zekâ Mühendisliği lisans mezunu  olmak ve ilgili alanların birisinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. 1 70 (SAY) Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Yapay Zekâ Mühendisliği lisans mezunu  olmak ve ilgili alanların birisinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Arş. Gör. (*) 1 70 (EA) İşletme alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Doktora yapıyor ise bilimsel hazırlık veya ders aşamasında olmak.
İletişim Fakültesi Yeni Medya ve
İletişim Bölümü
Arş. Gör. (*) 1 70 (SÖZ) İletişim Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi veya Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinin birisinden lisans mezunu olmak ve İletişim, Sanat ve Tasarım alanlarının birisinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. 1 70 (SAY) Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak ve bu alanda yüksek lisans yapıyor ve tez aşamasında olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Arş. Gör. (*) 1 70 (SAY) Dijital Oyun Tasarımı, Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Grafik Tasarım, Sinema-TV, Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film Animasyon ve Film Tasarımı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak, Dijital Oyunlarla ilgili çalışma yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Arş. Gör. (*) 1 70 (EA) Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak ve Bilişsel Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Sinirbilim, İleri Nörolojik Bilimler alanlarından birinde doktora yapıyor olmak.