İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan dosyayı 6 (altı) nüsha (CD, DVD veya USB Bellek) olarak bir dilekçe ekinde rektörlüğe teslim eder. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı bir dilekçe ekinde 4 (dört) nüsha (CD, DVD veya USB Bellek) olarak teslim eder.

İstenen Belgeler:
- Başvuru dilekçesi, başvuru formu, bilgi formu, nüfus cüzdan fotokopisi, akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylı nüshaları (yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)
Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/ İstanbul adresine şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve doldurulması gereken formlara; https//www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.


BİRİM

BÖLÜM/
PROGRAM/ ANABİLİM DALI


KADRO UNVANI


KADRO SAYISI


NİTELİK

Eczacılık Fakültesi

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi

1

Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini grafik tasarımı alanında tamamlamış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sahne Sanatları Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi

1

Oyunculuk, Drama ve Oyunculuk, Tiyatro ve Sahne Sanatları alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Doçent

1

Görsel İletişim Tasarımı, Tasarım (Görsel Tasarım), plastik sanatlar alanlarının birinden doçentlik almış olmak, Görsel İletişim Tasarımı alanında ders verme deneyimine sahip olmak.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


İşletme Bölümü


Dr.Öğr.Üyesi


1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını İşletme alanında tamamlamış olmak, Dijital dönüşüm konularında akademik çalışmalar yapmış olmak, etki faktörü yüksek yayınları bulunmak, Yabancı dilde (İngilizce) ders verme kriterlerini sağlamış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü


Doçent


1

Doçentlik unvanını makro İktisat alanından almış olmak, kamu maliyesi ve sektörel emek verimliliği alanlarında çalışmalar yapmış olmak, yabancı dil (İngilizce) ders verme kriterlerini sağlamış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü


Doçent


1

Doçentlik unvanını Uluslararası İktisat alanından almış olmak, Avrupa Birliği ve Uluslararası Tarım Ticareti alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Yabancı dilde (İngilizce) ders verme kriterlerini sağlamış olmak.

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi

1

Biyomedikal Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi

1

Elektrik-Elektronik veya Elektronik- Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Elektrik- Elektronik
Mühendisliği Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi

1

Kontrol, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Profesör

1

Hemşirelik Esasları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanlarından birinden doçentlik unvanı almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Doçent

1

Hemşirelik Esasları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanlarından birinden doçentlik unvanı almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi

1

Sağlık Yönetimi Lisans mezunu olmak, bu alanda Yüksek lisans ve doktora yapmış olmak,

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi Programı

Dr.Öğr.Üyesi

1

Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim dalında doktora yapmış olmak.

"100 öğrencisi olan her okula rehber öğretmen atanacak" "100 öğrencisi olan her okula rehber öğretmen atanacak"

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim
Dalı

Profesör

1

Doçentlik unvanını Beyin ve Sinir Cerrahisi alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentlik unvanını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

UVEA hastalıkları konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları
Anabilim Dalı

Profesör

1

Retina Hastalıkları konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi

1

Ön segment hastalıkları konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları
Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi

1

Glokom hastalıkları konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları
Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları
ve Doğum Anabilim Dalı

Profesör

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent unvanı almış olmak, Perinotoloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim
Dalı

Profesör

1

Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji
Anabilim Dalı

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji
Anabilim Dalı

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya
Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi

1

Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi

1

Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak, İngilizce ders verme kriterlerini sağlıyor olmak.