İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puasırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. (ZİNET GÜLER)

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ