İstanbul Ticaret Üniversitesinin  aşağıda  belirtilen  birimlerinde  açık  bulunan  kadrolarına  2547  sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.

İlânda   belirtilen   Profesör   ve   Doçent   kadroları   için   başvurular   Resmi   Gazete   ilan tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise Resmi Gazete tarihinden  itibaren  ilgili  Fakülte  Dekanlığına,  on  beş  gün  içerisinde  şahsen,  kargo  veya  posta yoluyla yapılacaktır. Kargo veya postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Yabancı  ülkelerden  alınan  Lisans  ve  Yüksek  Lisans  diplomalarının  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yabancı ülkelerden alınan Doktora diplomalarının ve doçentlik/profesörlük ünvanlarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. İlanda yer alan ünvanlar  için  istenen  üniversitemiz  ölçütlerinde belirtilen  yabancı  dil  başvuru  koşuluna  ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve Üniversitelerarası Kurulca atama yapılacağı dönem bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil belgeleri veya ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge  üzerindeki  geçerlilik  tarihi  varsa  bu  tarih  esas  alınacaktır.)  (Üniversitelerarası  Kurul'un 10.02.2016  tarihli  toplantısında  alınan  karar  gereği  TOEFL Yabancı  Dil  Belgelerinin  geçerlilik süresi  iki  yıldır.)  İngilizce  eğitim  verebilmek  için  “Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim Yapılmasında  Uyulacak  Esaslara  İlişkin  Yönetmelik”te belirtilen  şartların  taşınması  ve  söz  konusu  belge/belgelerin  başvuru  dosyalarında  yer  alması gerekmektedir.
Başvuran    adayların    2547    sayılı    Yükseköğretim    Kanununun    ilgili    maddeleri, Yükseköğretim   Kurulu   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltme   ve   Atanma   Yönetmeliğinin   ilgili maddelerinde  belirtilen  şartları  ve  Üniversitemiz  Senatosunun  kabul  ettiği  Öğretim  Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesinin ilgili maddelerinde belirtilen şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları gerekmektedir.
Profesör  adaylarının  dilekçesine  bu  şartları  taşıdığını  gösteren  açıklamalı  beyanı  ve formunu,  özgeçmişini,  bilimsel  çalışma  ve  yayınları  ile  diploma  (Doktora, Lisansüstü,  Lisans) örneklerini içeren 1 adet fiziki dosya ve 7 adet jüri dosyasını elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak hazırlayarak Rektörlüğe,
Doçent  adaylarının  dilekçelerine  bu  şartları  taşıdığını  gösteren  açıklamalı  beyanı  ve formunu,   özgeçmişlerini,   bilimsel   yayınlarını   ve   diploma   (Doktora,   Lisansüstü,   Lisans) örneklerini  1  adet  fiziki  dosya  ve  5  adet  jüri  dosyasını  elektronik  (PDF  formatında  USB  Flash Bellek) olarak hazırlayarak Rektörlüğe,
Doktor Öğretim Üyesi adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini  1  adet  fiziki  dosya  ve  5  adet  jüri  dosyasını  elektronik  (PDF  formatında  USB  Flash Bellek)  olarak  hazırlayarak  Rektörlüğe/  ilgili Fakülte  Dekanlığına  (Sütlüce  Yerleşkesi  için; Örnektepe   Mah.   İmrahor   Cad.   No:   88/2   Beyoğlu/İstanbul   ve   Küçükyalı   Yerleşkesi   için; Küçükyalı   E5   Kavşağı   İnönü   Cad.   No:   4,   Küçükyalı   34840,   İstanbul)   teslim   etmeleri
gerekmektedir.

FAKÜLTE

BÖLÜM /
ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

KADRO ADEDİ

İLAN ŞARTI

İşletme Fakültesi

Havacılık Yönetimi

Profesör

1

Doçentliğini Ekonometri alanında yapmış olmak. Panel veri ekonometrisi, uygulamalı ekonometri alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Dr. Öğr. Üyesi

1

Muhasebe Finans alanında Doktora derecesine sahip olmak. Finansal riskler ve derecelendirme alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Lojistik Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tedarik ve Lojistik Yönetimi alanında Doktora derecesine sahip olmak. Lojistikte sürdürülebilirlik ve çoklu karar verme alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Profesör

1

Lisans ve Yüksek lisans derecelerini Elektrik/Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinden almış olmak. Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında Doçent ünvanına sahip olmak. İşaret işleme ve/veya görüntü işleme konularında çalışmalar yapmış olmak. Bilimsel projelerde çalışma tecrübesine sahip olmak. İngilizce ders verebilme niteliğine sahip olmak.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Doçent

1

Doktorasını İletişim Bilimleri alanında tamamlamış olmak. Sinema alanında doçentlik ünvanı almış olmak. Film Eleştirisi ve sinema kuramları konularında yayınlanmış bilimsel  çalışmalar yapmış olmak ve bu alanda uygulamalı ve teorik ders verme yetkinliğine sahip olmak.