İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitenin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.
İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar:
1. Başvuru Formu ve Başvuru Dilekçesi (Başvuru formu ve dilekçesine web sayfası-duyurular-ilan metninin içerisinden ulaşılabilir.)
2. Kimlik Fotokopisi
3. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
4. YÖK Formatlı Özgeçmiş
5. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet belgeleri (e-Devlet üzerinden alınabilir) veya Diploma fotokopileri (noter onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)
6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7. Doçentlik Belgesi
8. Yabancı Dil Belgesi
9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
10. Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi başvuruları için 4 takım, Profesör başvuruları için 6 takım yayın dosyası (USB Harici Belleke aktarılmış şekilde)
11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Döküm Belgesi (e-Devlet üzerinden barkotlu alınabilir.)
12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar şahsen veya kargo yoluyla, aşağıda belirtilen ilgili adreslere yapılacaktır.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLK BAŞVURU TARİHİ : 18.05.2023
SON BAŞVURU TARİHİ : 01.06.2023
 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 83 Öğretim Üyesi alıyor Sağlık Bilimleri Üniversitesi 83 Öğretim Üyesi alıyor
FAKÜLTE /
YÜKSEKOKUL
BÖLÜM ANABİLİM DALI /
PROGRAM
KADRO
UNVANI
KADRO
SAYISI
İLAN ÖZEL ŞART
Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Anestezi ve Reanimasyon alanında uzmanlığını almış olmak. Ağrı tedavisi konusunda deneyimi olmak.
Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve tıbbi patoloji alanında uzmanlığını almış olmak.
Tıp Dahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzmanlığını almış olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Kardiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.
Tıp Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Radyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.
Tıp Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve İç Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak. Endokrinoloji konusunda deneyimli olmak.
Tıp Temel Tıp Bilimleri Tıp Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Eczacılık Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakoloji Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi 1 Eczacılık Fakültesi veya Tıp Fakültesi mezunu olmak. Farmakoloji alanında doktora/uzmanlık veya doçentliğini almış olmak.
Eczacılık Temel Eczacılık Bilimleri Biyokimya (İngilizce) Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Biyokimya alanında doktora/uzmanlık veya doçentliğini almış olmak.
Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Endüstri
Mühendisliği
Endüstri
Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi 1 Endüstri Mühendisliği alanında Lisans mezunu olup, aynı alanda veya Üretim alanında doktora yapmış olmak, yazılım dilleri ve programlama konusunda ders verebilecek bilgi birikimine sahip olmak.
Diş Hekimliği Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora/uzmanlığını almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak
Diş Hekimliği Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Profesör 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora/uzmanlık ve doçentliğini almış olmak.
Doçent 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora/uzmanlık ve doçentliğini almış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mikroelektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Otomasyon, Bilgi ve Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Uçak Mühendisliği; Uzay Mühendisliği, Uçak-Uzay Mühendisliği, Kimya, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği veya Nanoteknoloji Mühendisliği alanlarından birinden Lisans mezunu olmak. İlgili alanlardan doktora veya doçentliğini almış olmak. Mekatronik Mühendisliği bölümünde akademik (bölüm dersi verme) yetkinliğine sahip olmak..
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 2 Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mikroelektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Otomasyon, Bilgi ve Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Uçak Mühendisliği; Uzay Mühendisliği, Uçak-Uzay Mühendisliği, Kimya, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği veya Nanoteknoloji Mühendisliği alanlarından birinden Lisans mezunu olmak. İlgili alanlardan doktora veya doçentliğini almış olmak. Mekatronik Mühendisliği bölümünde akademik (bölüm dersi verme) yetkinliğine sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 2 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik Mühendisliği, Enformatik alanlarının birinden lisans mezunu olmak, ilgili alanlarda doktora yapmış olmak ve/veya doçentliğini bu alanlardan almış olmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik, Matematik Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak, ilgili alanlarda doktora yapmış olmak ve/veya doçentliğini bu alanlardan almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 2 Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanlarından birinden Lisans mezunu olmak. İlgili alanlardan doktora veya doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler İşletme İşletme (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 1 Sayısal Yöntemler, Üretim Yönetimi veya Finans alanlarından doktorasını almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.


BAŞVURU ADRESİ: Sütlüce, İmrahor Caddesi. No: 82, 34275 Beyoğlu/İstanbul
* Profesör ve Doçent kadro başvuruları, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.
* Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları, Fakülte Dekanlıklarına yapılacaktır.
www.istun.edu.tr [email protected]
444 3 788 0850 522 38 90
Bilgi İçin: [email protected] (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı)