İstanbul Rumeli Üniversitesine aşağıda  belirtilen  Fakülte  Bölümleri  için  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İstenilen Belgeler

  • Dilekçe  (Başvuru  dilekçelerinde  başvurulan  kadronun,  birimi,  unvanı  ve  adayın  iletişim  bilgileri  adres,  telefon  numarası,  e-posta  vs  açıkça belirtilecektir.) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  • YÖK Formatlı Özgeçmiş,
  • Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, Adli Sicil Belgesi
  • Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti  Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti
  • Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti
  • Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna yapılacak başvuruları için)
  • Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi
  • Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım CD veya flaş bellek ortamında iletilebilir.)
  • 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,) Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
  • e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: RESMİ GAZETE