İstanbul Kültür Üniversitesine aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C.  İstanbul  Kültür  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesinde belirtilen koşulları  yerine getirmiş  olmak kaydı  ile 657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun 48 inci  maddesindeki  genel  şartlara  sahip  olan,  aylık  ve  özlük  hakları  yönünden  4857  sayılı  İş Kanunu   hükümlerine  tabi   olmak   üzere   devamlı   statüde   istihdam  edilecek   Öğretim  Üyesi alınacaktır.

Müracaat   süresi   ilan   tarihinden   itibaren   15   gün   olup,   başvurular   Üniversitemiz Rektörlüğü’ne  şahsen  veya  posta  yoluyla  yapılacaktır.  Belirtilen  şartları  taşımayan  ve  süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (ZİNET GÜLER)

Duyuru Başlama Tarihi             : 09.10.2023
Son Başvuru Tarihi                   : 23.10.2023
DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN