İstanbul Kent Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.
Profesör kadrosuna başvuracakların, başlıca araştırma eserini belirttikleri İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlıksanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 adet CD’yi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlıklara hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık-sanatta yeterlilik) belgeleri, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi İstanbul Kent Üniversitesinin İlgili Dekanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

İngilizce bölümlerde, İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenen Evraklar:
1) Başvuru Dilekçesi (İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlığına hitaben, başvurulan kadronun, birimi, bölümü, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon numarası, e-posta vs. açıkça belirtilecektir.),
2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3) YÖK Formatlı Özgeçmiş,
4) Noter veya resmî kurumlarca onaylanmış Akademik unvanının gerektirdiği onaylı lisans, tezli yüksek lisans, doktora belgelerin fotokopileri (Türk uyruklu adayların yabancı ülkelerden alınan diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır),
5) Lisans/Lisansüstü Transkript aslı veya onaylı Fotokopileri,
6) Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi,
7) ALES belgesi (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya ALES'den en az 70 puan almış olmak.),
8) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.), Türkçe bölümler için en az 50 puan,
9) 2 adet fotoğraf,
10) Erkek adaylar için askerlik belgelerinin tasdikli örneği,
11) Adli Sicil Kaydı,
12) Tecrübe durumunu gösterir belge çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü (İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekliyse iletilecektir),
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvuru Takvimi
İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 27.09.2023
İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 11.10.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 13.10.2023
Giriş Sınavı Tarihi : 17.10.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 19.10.2023
Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlıklarına, şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadroları Başvuruları, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde T.C. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne ya da ilgili Dekanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
Öğretim Üyeleri İçin İlan Başlama ve Bitiş Tarihi: İlanın yayımlandığı gün itibarı ile 15 günlük sürenin bitimidir.
Adres:
Profesör ve Doçent kadroları, Diş Hekimliği Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu, Ortak Dersler başvuruları için;
İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, Cihangir Mah., Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/İSTANBUL
Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu başvuruları için;
İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü, Merkez, Cendere Cad. No:24 34406, Kağıthane/İSTANBUL
Akademik Personel Adayı KVKK Aydınlatma Metni'ne https://www.kent.edu.tr/kvkk001714 adresinden ulaşabilirsiniz. (ZİNET GÜLER)

İLAN NUMARASI AKADEMİK BİRİM BÖLÜM/ PROGRAM KADRO SAYISI KADRO ÜNVANI ÖZEL ŞARTLAR ALES
PUAN TÜRÜ
1 İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler Fakültesi
İşletme 1 Araştırma Görevlisi Muhasebe ve Finans alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor ya da yapmış olmak. EA
2 Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık 1 Araştırma Görevlisi Mimarlık, İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak. Mimarlık, İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanlarından birinde tezli yüksek
lisans yapıyor veya yapmış olmak.
SAY
3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi 1 Profesör Dil ve Konuşma Terapisi alanında Doçentliğini almış olmak.
4 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi 1 Doktor
Öğretim Üyesi
Dil ve Konuşma Terapisi alanında Doktora yapmış olmak.
5 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi 2 Araştırma Görevlisi Dil ve Konuşma Terapisi alanında lisans mezunu olmak. Dil ve Konuşma Terapisi alanında tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.
SAY
6 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce)
1 Araştırma Görevlisi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. SAY
7 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü/Çocuk
Gelişimi Programı
1 Öğretim Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği alanında lisans mezunu olmak. Okul Öncesi Öğretmenliği ya da Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanlarından birinde
tezli yüksek lisans yapmış olmak.
EA
8 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü/Çocuk
Gelişimi Programı
1 Öğretim Görevlisi Dil ve Konuşma Terapisi alanında lisans mezunu olmak. Dil ve Konuşma Terapisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. SAY
9 Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Programcılığı Programı 2 Öğretim Görevlisi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri alanlarından birinde lisans ve tezli yüksek lisans yapmış
olmak.
SAY
Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ