İstanbul Gedik Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca  aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır. 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜMÜ/PROGRAMI 

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI 

NİTELİK

Mühendislik Fakültesi 

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)

Dr. Öğr.  Üyesi 

1

Lisans, Yüksek Lisans ve/veya Doktorasını Mekatronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol-Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birinde tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasındaki şartlardan birini sağlamış olmak.

Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr. 

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, Enformatik, Yapay Zekâ veya Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde Doktora yapmış olmak. Alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği

Doç. Dr. 

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, Enformatik, Yapay Zeka veya Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde Doktora yapmış olmak. Alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

Dr. Öğr.  Üyesi 

2

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, Enformatik, Yapay Zeka veya Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde Doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği 

Prof. Dr. 

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, Enformatik, Yapay Zeka veya Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde Doktora yapmış olmak. Alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği 

Doç. Dr. 

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, Enformatik, Yapay Zeka veya Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde Doktora yapmış olmak. Alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği 

Dr. Öğr.  Üyesi 

2

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, Enformatik, Yapay Zeka veya Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde Doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 

Prof. Dr. 

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, Enformatik, Yapay Zeka veya Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde Doktora yapmış olmak. Alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasındaki şartlardan birini sağlamış olmak.

Mühendislik Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 

Doç. Dr. 

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, Enformatik, Yapay Zeka veya Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde Doktora yapmış olmak. Alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasındaki şartlardan birini sağlamış olmak.

Mühendislik Fakültesi 

OKULDA FİLM FESTİVALİ! OKULDA FİLM FESTİVALİ!

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

Dr. Öğr.  Üyesi 

2

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, Enformatik, Yapay Zeka veya Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde Doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasındaki şartlardan birini sağlamış olmak.

 Adayların; 

1. Özgeçmiş(YÖK Formatında) 

2. Nüfus Cüzdan Sureti 

3. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri (Profesör ve Doçent adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış  Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan  başvuru dosyalarını Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (25.05.2023- 08.06.2023) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Prof. Dr. Öğretim Üyeleri için 6 takım CD/USB, 1 adet Hard Copy, Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için  4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet CD/USB olacak şekilde) 

4. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa) 

5. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari-birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
a. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni”  

b. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza Metni”  

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 08.06.2023)