İstanbul Gedik Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL

BÖLÜMÜ/ PROGRAMI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

NİTELİK


ALES- YDS EŞDEĞERİ PUANIMühendislik Fakültesi


Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)Arş. Gör.1

ÜNİVERSİTE ADAYLARINA TAVSİYELER ÜNİVERSİTE ADAYLARINA TAVSİYELER

Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kontrol-Otomasyon Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanlarının birinden Lisans mezunu olmak ve bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasındaki şartlardan birini sağlamış olmak.

ALES SAY:70 YDS:85


Mühendislik Fakültesi


Bilgisayar Mühendisliği


Arş. Gör.


1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformatik ve Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinden Lisans mezunu olmak ve Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.


ALES SAY:70 YDS:50


İLAN TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi  : 29.04.2023
Son Başvuru Tarihi : 13.05.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 17.05.2023
Sınav Giriş Tarihi     : 19.05.2023
Sonuç Açıklama Tarihi          : 24.05.2023

İSTENEN EVRAKLAR

1.            Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)
2.            Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş
3.            Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4.            Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri Fotokopileri)
5.            ALES Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkotlu olması gerekmektedir)
6.            Yabancı Dil Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkotlu olması gerekmektedir)
7.            İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile gönderilmesi gerekmektedir.)(Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.)
8.            Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.
9.            Yurtdışından alınan Mezuniyet belgeleri için denklik belgesi.
10.    Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari- birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a.            “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni”
b.            “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza Metni”

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.
Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah.
İlkbahar Sok. No:1 34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL