İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda;
33 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.
Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Fakülte / Yüksekokul / Enstitü

Bölüm / Program / Anabilim Dalı

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Uzmanlık Alanı

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji ABD

1

Doktor Öğretim Üyesi

Tıbbi Farmakoloji

İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

1

Profesör

Avrupa Birliği, AB-Türkiye İlişkileri, İklim Değişikliği Politikaları


Fen- Edebiyat Fakültesi


Psikoloji

1

Doktor Öğretim Üyesi

Klinik Psikoloji

1

Doktor Öğretim Üyesi

Uygulamalı Psikoloji

1

Doktor Öğretim Üyesi

Sosyal Psikoloji


Mühendislik -Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

1

Doktor Öğretim Üyesi

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Enformatik

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

2

Doktor Öğretim Üyesi

İstanbul Üniversitesi 26 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor İstanbul Üniversitesi 26 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, EnformatikEndüstri Mühendisliği (İngilizce)

1

Profesör

Endüstri Mühendisliği, Yöneylem Araştırması,Simülasyon, İstatistik, İşletme Mühendisliği

1

Doçent

Endüstri Mühendisliği, Yöneylem Araştırması,Simülasyon, İstatistik, İşletme Mühendisliği

2

Doktor Öğretim Üyesi

Endüstri Mühendisliği, Yöneylem Araştırması,Simülasyon, İstatistik, İşletme Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

2

Doktor Öğretim Üyesi

Yapı İşletmesi, Hidrolik, Su Kaynakları


Mühendislik -Mimarlık Fakültesi

Endüstriyel Tasarım (İngilizce)

1

Doktor Öğretim Üyesi

Endüstriyel Tasarım, Şehir ve Bölge Planlama,Mimarlık, İç Mimarlık, Grafik İletişim, Grafik


Yazılım Mühendisliği

1

Doktor Öğretim Üyesi

Bilgisayar Bilimleri

2

Doktor Öğretim Üyesi

Bilgisayar Yazılımı

2

Doktor Öğretim Üyesi

Bilgisayar Donanımı


Elektrik - Elektronik Mühendisliği

1

Doktor Öğretim Üyesi

Haberleşme

1

Doktor Öğretim Üyesi

İşaret İşleme

2

Doktor Öğretim Üyesi

Kontrol

1

Doktor Öğretim Üyesi

Elektrik – Elektronik Mühendisliği,
ElektrikMühendisliği,

İç Mimarlık (İngilizce)

1

Doktor Öğretim Üyesi

Mimari Tasarım

Biyomedikal
Mühendisliği

1

Doktor Öğretim Üyesi

Nanobilim ve Nanoteknoloji

Sağlık Bilimleri Fakültesi


Hemşirelik

1

Profesör

Hemşirelik Esasları

1

Doçent

Hemşirelik Esasları

1

Doktor Öğretim Üyesi

Hemşirelik Esasları

İletişim Fakültesi

Dijital Oyun Tasarımı

1

Doktor Öğretim Üyesi

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri MühendisliğiMeslek Yüksekokulu


Moda Tasarımı


1


Doktor Öğretim Üyesi

Doktora/ Sanatta Yeterliliğini Sanat ve Tasarım alanında yapmış olmak. Belgelendirmek koşulu ile Yükseköğretim Kurumlarında en az 4 (dört) yarıyıl ders
verme deneyimine sahip olmak

İşletme Yönetimi

1

Doçent

Pazarlama

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent- hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent- hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi- acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.