İstanbul Atlas Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacaktır. Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı' na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

*ALES puan türü başvuru yapan adayın lisans mezuniyeti dikkate alınarak belirlenecektir.

İlan Başlama Tarihi : 08.09.2023
İlan Bitiş Tarihi : 22.09.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 25.09.2023
Sınav Giriş Tarihi : 27.09.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 29.09.2023
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.atlas.edu.tr
Başvuru Yeri : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No:40/2
Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39

S/N FAKÜLTE / BİRİM BÖLÜM / PROGRAM KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI İLAN AÇIKLAMASI *ALES PUANI YDS /
Eşdeğeri (İngilizce)
1 Meslek
Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı Programı 1 Öğr. Gör. Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. 70 -
2 Meslek
Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Programı
1 Öğr. Gör. Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik,
Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Uygulamaları, Bilgisayar Donanımı, Bilişim Sistemleri alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
70 -
3 Meslek
Yüksekokulu
Diş Protez Teknolojisi
Programı
1 Öğr. Gör. Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. 70 -
4 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 1 Öğr. Gör. Ebelik veya Hemşirelik lisans mezunu olmak ve Ebelik, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarından birinde tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
70 50
5 Meslek
Yüksekokulu
İç Mekan Tasarımı Programı 1 Öğr. Gör. İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya
Endüstriyel Tasarım alanlarından birinde tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
70 -


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
• Başvuru Dilekçesi
• Başvuru Formu
• YÖK Formatında Özgeçmiş
• Diploma Fotokopileri, e-Devlet kapısından alınan Mezuniyet Belgesi ve Lisans ve
• Lisansüstü Eğitiminin Onaylı Transkripti
• Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma
denkliğinin onaylandığını gösterir belge
• ALES Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı
• Lisans Eğitiminin Puan Türünü Gösterir ÖSYS Kazandı Belgesi
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı
• Hizmet Belgesi (Çalışmış olduğuna dair yazı)
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) (ZİNET GÜLER)