OKULLARDA SEÇİM SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI OKULLARDA SEÇİM SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi aşağıda belirtilen anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun’un 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliği”  nin  ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.

Araştırma  Görevlisi  kadrosuna  başvuru  yapacak  adaylar;  başvuru  dilekçesi  ve  istenen belgeler  ile  birlikte  12.05.2023  Cuma  günü  mesai  bitimine  kadar  şahsen  veya  posta  yoluyla aşağıda  belirtilen adrese  başvurusunu  yapmalıdır.  Postadaki  gecikmeler  nedeniyle  süresi  içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlanda belirtilen kadrolar için gerekli bilgilere ve sonuçlara üniversitenin web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:
1- Başvuru  Dilekçesi  (Başvuru  dilekçesinde  başvurulan  kadronun  Kod/  Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir. Örnek dilekçeye web sayfasında ulaşılabilir. )
2- YÖK formatında Türkçe özgeçmiş.
3- 1 adet Fotoğraf.
4- Nüfus cüzdan fotokopisi.
5- Öğrenim  Belgeleri  (lisans  diploması,  resmi  lisans  transkripti  asıl  veya  onaylı  suret olarak).
6- Yabancı  ülke  yükseköğretim  kurumlarından  alınan  diploma  denkliklerini  gösteren onaylı belge.
7. Atama yapılacak programın Lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES Sonuç Belgesi.
8. YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav belgesi.
9. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge.
10. Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv kaydı olmadığına dair belge
11. Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında    kullanılacak    4’lük    ve    5’lik    not    sistemlerinin 100’lük    not    sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulu kararları esastır.

Başvuru Adresi:
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye/ İstanbul
 

Kod Kadro Unvanı Adet Birimi YDS veya Eşdeğeri (en az)
(Dili)
ALES PUANI
(en az)
(Alanı)
Özel Şartlar
1 Araş. Gör 1 Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı 80
(İngilizce)
70
(Eşit Ağırlık)
Felsefe lisans mezun olmak ve Felsefe Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor, yapmış veya
doktora yapıyor olmak.
2 Araş. Gör. 1 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Psikoloji Anabilim Dalı 70
(İngilizce)
70
(Eşit Ağırlık)
Psikoloji lisans mezunu olmak ve Psikoloji Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor, yapmış veya doktora
yapıyor olmak.
3 Araş.Gör. 1 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı 80
(Arapça veya İngilizce)
80
(Sözel)
İlahiyat ve Psikoloji lisans mezunu olmak, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri veya Psikoloji Anabilim Dalında Tezli yüksek lisans yapmış
veya yapıyor olmak.
4 Araş. Gör. 1 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı 90
(Arapça)
80
(Sözel)
İlahiyat lisans mezunu olmak, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında (Tefsir bilim dalında) tezli yüksek lisans yapmış veya
yapıyor olmak.
5 Araş. Gör. 1 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü İdare Hukuku Anabilim Dalı 70
(İngilizce)
80
(Eşit Ağırlık)
Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, Kamu Hukuku Anabilim Dalında (İdare Hukuku alanında) tezli yüksek lisans yapmış. yapıyor veya doktora
yapıyor olmak.
6 Araş. Gör. 1 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı 70
(İngilizce)
80
(Eşit Ağırlık)
Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Kamu Hukuku Anabilim Dalında (Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında) tezli yüksek lisans yapmış, yapıyor veya doktora yapıyor
olmak.
7 Araş. Gör. 1 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 70
(İngilizce)
80
(Eşit Ağırlık)
Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Kamu Hukuku Anabilim Dalında (Anayasa Hukuku alanında) tezli yüksek lisans yapmış, yapıyor veya doktora yapıyor
olmak.
Sınav Takvimi
Duyuru Başlama Tarihi             : 28.04.2023
Son Başvuru Tarihi                   : 12.05.2023
Ön Değerlendirme Tarihi          : 17.05.2023
Sınav Giriş Tarihi                      : 22.05.2023
Sonuç Açıklama Tarihi             : 26.05.2023