Özel bir firmada motorlu kurye olarak çalışan B.M., işverenin bilgisi dahilinde mesaisini aksatmadan ek işte çalışmaya başladı. Tam üç sene görev yapan kurye, sözleşme hükümlerine aykırı olarak ek işte çalıştığı gerekçesiyle kapı önüne konuldu. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan B.M., 'fesih bildirimi' başlıklı yazıda, iş akdinin 'davalı şirket ile iş akdi devam ederken farklı şirketler nezdinde çalışmaların/SGK bildirimlerinin görülmesi üzerine ve taraflarca imzalanmış hizmet akdinin ihlal edilmesi' sebebiyle derhal ve tazminatsız olarak feshedildiği belirtildiğini öne sürdü. Bu durumun gerçeği yansıtmadığını, davalı işverenin, hem işe başlarken hem de işe devam ettiği süre boyunca mesaisi bittikten sonra da başka iş yerinde çalıştığını ve bu durumun işten çıkarıldığı tarihe kadar devam ettiğini bildiğini ve bu duruma izin verip rıza gösterdiğini dile getirdi. Başka iş yerinde çalışamayacağını öne sürmek suretiyle ve işsizlik maaşı almasını engelleyebilmek hedefiyle kötü niyetli hareket ederek iş akdine son verdiğini yapılan feshin haksız, geçersiz ve usulsüz olduğunu beyan ederek feshin geçersizliğinin tespiti ile davacının işe iadesine karar verilmesini talep etti. (İHA)