YENİ MECRAYA AYAK UYDURDULAR
Basın sektörü de internetin sağladığı olanakları kullanarak ‘yeni medya’ adı verilen ortama hızlı bir şekilde geçiş yaptı. Bilgisayar, görsel-işitsel medya, telekomünikasyon gibi sektörlerin teknolojik ve ekonomik olarak birleşmesi, geleneksel medya ve dijital medya ayrımını neredeyse ortadan kaldırdı. Türk basını, dijital dönüşümünü gerçekleştirerek sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşmasını sağlayacak süreçten alnının akıyla çıktı. Basın sektörünün temsilcileri, yaşadıkları dönüşüm sürecinin kaçınılmaz bir gerçeklik olduğu noktasında birleşiyor. Nitelikli gazetecilik yapan basın kuruluşlarının diğerlerinden ayrışacağını belirten gazeteciler, yaşanan rekabetin sektörel gelişimi de beraberinde getireceği görüşünde. Basın kuruluşlarının maddi olarak desteklenmesi için 62 yıldır köprü görevini üstlenen Basın İlan Kurumu, dijital dönüşüm çalışmalarında elini taşın altına koydu. Tecrübe ve birikimini dijital dönüşüm için seferber eden Kurum, sektörün içine düştüğü açmazdan çıkması için gerekli olan mevzuat değişikliklerinin yapılmasında kilit rol oynadı.

“YEREL BASININ ÜZERİNDEKİ
ÖLÜ TOPRAĞI KALKTI”
İzmir’de yayın yapan www.gazeteyenigun.com.tr internet haber sitesinin imtiyaz sahibi Mesut Şimşek, Kurumun dijital dönüşüm sürecinde yaptığı çalışmaların önemine vurgu yapıyor;  “Hem bireyler hem de kurumsal yapılar konfor alanlarından çıkmakta zorlanır. Basın İlan Kurumu’nun dijital dönüşüme öncülük etmesi ve teşvik edici kararlar alması yerel basının üzerindeki ölü toprağını kaldırdı. Konfor alanlarından çıkmak zorunda kalan basın işletmeleri belki de yıllardır ilk defa ortak bir hedefe doğru koşmaya başladı. Bu koşuşun sebebi elbette ki hayatta kalma mücadelesi oldu. Dijital dönüşümün artık bir zorunluluk olduğunu kavrayan ve bu yolda başarıya odaklanan işletmeler 6 aylık meşakkatli bir süreci yaşadı. Bu değişim faaliyetlerinde önemli olan doğru kararlar alabilmek, ileriye yönelik adımları doğru yönde atabilmekti.”

“GAZETELERE CAN SUYU OLDU”
Ankara’da yayın yapan www.gazeteilksayfa.com internet haber sitesinin imtiyaz sahibi İlhan Coşkun, içinde yaşadığımız dijital çağın basında dönüşüm ve gelişimi zorunlu kıldığını belirtiyor: “Basın İlan Kurumu, sözkonusu düzenlemelerle dönüşüm sürecinde hayati bir rol üstlenmiştir. İnternet haber siteleri Basın Kartı Yönetmeliği kapsamına alınmış, çalışanlarına “gazeteci” kimliği verilmiştir. Artık haber sitelerinde çalışan arkadaşlarımız da Basın Kartı sahibi olabiliyor, resmen meslekten biri oluyor, Basın Kartı’nınimkânlarından faydalanabiliyor. Kazandırılan bu resmiyetle birlikte internet haberciliğinde ciddiyet ve sorumluluk bilinci artmıştır. İnternet haber sitelerine resmi ilan hakkı tanınmıştır. Bu hak, dijital dönüşüm sürecinde yer almak isteyip maddi imkânsızlıktandolayı dönüşümünü gerçekleştiremeyen gazeteler için adeta can suyu olmuştur.”

“GELENEKSEL ARAÇLARLA VE YÖNTEMLERLE
DEVAM ETMEK İMKÂNSIZ”

www.gazeteyenigun.com.tr internet haber sitesinin imtiyaz sahibi Mesut Şimşek, haber üretim sürecinin farklılaştığını ve yerel basının bülten haberciliğinden vazgeçmesi gerektiğini belirterek, geleneksel medya rutininden ayrılmadan konfor alanında faaliyetlerine devam eden yapıların yeni medyada tutunmasının imkânsız olduğunu ifade ediyor: “Paranın bile şifrelendiği, nesnelerin internetinin konuşulduğu bir çağda geleneksel araçlarla ve yöntemlerle devam etmenin imkânsız olduğu aşikâr. Diğer yandan bu dönüşüm sadece mali kaynaklarla sağlanabilecek bir süreç değildir. Kurumsal motivasyonun ve ekip mantalitesinin topyekûn değişimini de gerektirmektedir. Bizler de öncelikle kadromuzu bu yeni sürece uyum sağlayabilecek, bakış açısını bu yönde yenileyebilecek bir yapıya çevirdik. Çeşitli eğitimler ve sürekli iyileştirme toplantıları ile yol haritamızı çizdik ve kimi zaman günlük değerlendirmelerle durum sorgulaması yaptık.  Bu süreçte yaşadığımız ve yaşandığını gördüğümüz en önemli değişim haber üretim sürecinde oldu. Artık halkın okuyacağı, ilgileneceği konularla okuması gerektiğini düşündüğümüz konuları işlemek durumundayız. Yerel basın artık bülten haberciliğinden vazgeçmek zorunda kaldı. Değişime direnenler de zaten süreçte yol alamadı. Haber ajanslarından hazır gelen haber metinlerinin ya da kurumlardan iletilen bültenlerin artık bir fayda sağlamadığını daha net ifade ile halkın ilgisini pek çekmediğini yaşayarak öğrendik. Haber sitemize girilmesini ve takip edilmeyi istiyorsak gerçekten sokağın nabzını tutmamız gerektiğine şahit olduk. Bu durum aslında yerel basını güçlendirdi ve ulusal basın ile rekabet eder hale getirdi.”

“ÖNEMLİ OLAN SOKAĞA İNMEK,
SOKAĞIN SESİ OLMAK”
Sakarya’da yayın yapan www.medyabar.com internet haber sitesinin imtiyaz sahibi Zafer Tokuş, trafiğin artması için sokağa dikkati çekerek sokağın sesi olabilmenin önemine değiniyor; “Sıcak haberleri ve gündemi takip ediyoruz. Sokaktayız. Vatandaşlardan gelen şikâyetlere, taleplere ve isteklere internet sitemizde sıkça yer veriyoruz. Sorunlarının, şikâyetlerinin dikkate alındığını görenler haberlerini sosyal medyada paylaşınca trafikte artıyor. Burada önemli olan sokağa inmek. Sokağın sesi olmak.”