İstanbul Ticaret Üniversitesine aşağıda belirtilen birime, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Birim

Unvan

Adet

Aranan Şartlar

Yabancı Dil
Puanı

ALES
Puanıİngilizce Hazırlık ProgramıÖğr. Gör.3

İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi Bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak. Alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak (ya da alan dışı yüksek lisans mezunu olanlar için en az 10 yıllık Üniversitede öğretim görevlisi tecrübesine sahip olmak). Müfredat geliştirme/ sınav hazırlama konusunda
deneyim sahibi olmak.


90


70

Başvurular ilgili birime şahsen veya posta (https://www.ticaret.edu.tr/iletisim.aspx) ile yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuru ve Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi     : 04.05.2023
Son Başvuru Tarihi    : 18.05.2023
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 23.05.2023
Giriş Sınav Tarihi   : 06.06.2023
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 09.06.2023
İstenen Genel Şartlar:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.
Başvuruda İstenen Belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi,

 2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı),

 3. İki adet fotoğraf,

 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans ve Lisansüstü Transkript, Lisansüstü Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge),

 6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ ALACAK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ ALACAK
 7. ALES belgesi,

 8. Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya durumunda olmamak),

 9. Varsa bilimsel yayınları gösterir dosya.

Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. Eksik belge ile ya da süresi içinde müracaat etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ticaret.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.