Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığının “Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik”te yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle, imar planı müelliflerine basılı plan yapım yeterlilik belgesi yerine, doğruluğu ve geçerliliği Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortam ‘e-Plan Otomasyon Sistemi’ üzerinden teyit edilerek karekodlu ‘Dijital Belge’ verilecek.
Kaliteli ve güvenli yapılaşmanın sağlanması için plan müelliflerinin yeterliliklerinin tespiti, kayıt altına alınması ve yetkisiz plan yapımının önüne geçilmesi amacıyla düzenlenen Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi ile ilgili olarak; bürokrasinin azaltılması ve dijital Türkiye hedefi istikametinde çalışmalar tamamlanırken, belgenin doğruluğu ve geçerliliği ise karekod ile teyit edilebilecek.
Yapılan değişiklik ile imar planlarında, yoğunluk artırmayan ve alan kullanım değişikliği öngörmeyen parsel ölçeğindeki değişiklikler ile maddi hataların düzeltilmesine yönelik değişiklikler için de plan yapım yeterlilik belge grubu şartı aranmayacak. Yayımlanan yönetmelikle beraber, plan müelliflerine verilecek yeterlilik belgesi; müellifin TC kimlik numarası, adı ve soyadı, çalışılan sektör gibi bilgilerin yanı sıra, hangi grupta planlama işlerini üstlenebileceğini geçerlilik belgesini gösteren e-Plan Otomasyon Sistemi üzerinden üretilen ve doğruluğu teyit edilebilecek karekodlu bir ‘Dijital Belge’ye dönüştürüldü.
Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise imar planının yapımını yüklenecek plan müelliflerinin dijital belge ile çalışmalarını yürütebileceğini bildirdi. (İHA)

Editör: Yunus Yasak