2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:
1.    Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
2.    Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,
3.    Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Fen Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: Fen Fakültesi BÖLÜM: Fizik Bölümü
AKADEMİK ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR: Atomik Moleküler ve Optik fizik deneyleri konularında deneyimli olmak. Kuantum teknolojileri konusunda uluslararası saygın dergilerde yayınlar yapmış olmak. Yurt dışında üniversitelerde araştırmacı olarak çalışmış olmak. Saygın toplantılarda davetli konuşmalar vermiş olmak. Uluslararası ortak araştırma projelerinde yer almış olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek, bu dilde sunum yapabilmek ve ders verebilmek.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara (Zinet GÜLER)