ZEYİLNAME

ZEYİLNAME

12 Kasım 2013 Salı 16:58
637 Okunma
 ZEYİLNAME
 ZEYİLNAME

 

25.11.2013 tarihinde yapılacak olan Batman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Bağlı Merkez Müdürlükleri için Özel Güvenlik hizmeti alımı ihalesine ait İdari Şartnamenin aşağıda belirtilen ilgili maddesi ve Birim Fiyat Teklif Cetveli sehven yüklenmiş olup dikkate alınmayarak aşağıda belirtilen yeni halleriyle değiştirilmiştir.

 

 

 

1-) İDARİ ŞARTNAME

 

 

ESKİ HALİ

 

25.3.3. Malzeme giderleri:

(1) Düdük (14 adet)
(2) El feneri (4 adet)
(3) El dedektörü (3 adet)
(4) Cop (kılıflı) (14 adet)
(5) Kelepçe (14 adet)
(6) Kelepçe kılıfı (14 adet) üç yıllık kullanım gideri (kiralama) yaklaşık maliyetin hesaplanmasında dikkate alınarak teklif verilecektir.

 

 

            YENİ HALİ

 

25.3.3. Malzeme giderleri:

(1) Düdük (14 adet)
(2) El feneri (4 adet)
(3) El dedektörü (3 adet)
(4) Cop (kılıflı) (14 adet)
(5) Kelepçe (14 adet)
(6) Kelepçe kılıfı (14 adet) firma tarafından karşılanacaktır.

 

 

 

 

            2-) BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

 

Birim Fiyat Teklif Cetveli sehven eksik satırla düzenlenmiş olup eski ve yeni halleri aşağıda yer almaktadır. İstekli Firmalar eski Birim Fiyat Teklif Cetvelini dikkate almayarak yeni Birim Fiyat Teklif Cetveline göre teklif verecektir.

 

 

           

 

 

 

 

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ ( ESKİ HALİ)[1]

İhale kayıt numarası:2013/148496

A1

B2

Sıra No

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4Birim Fiyat

 

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

BATMAN SGK VE BAĞLI SGMLERE 2014-2016(3 YILLIK) 14 ÖZEL GÜV.PERSONELİ İLE GÜVENLİK HİZMETİ ALIM İŞİ.

AY

14

36

 

 

 

 

TOPLAM TUTAR(K.D.V Hariç)

 

 

 

 

 

 

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

*Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

*Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, kısımlar ihale dokümanındaki hükümlere uygun olarak düzenlenecektir.

 

 

 

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı

Kaşe ve İmza8

 

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2  Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 İşçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır.

Kıst ay (artık gün) hesabı yapılacak işlerde kıst ay için ayrı satır açılacaktır.

4 Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.

5 Hizmetin tamamının işçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemlerinden oluşması halinde buraya “I.Ara Toplam (KDV Hariç) ibaresi yerine “Toplam Tutar (KDV Hariç)”  ibaresi yazılacaktır.

6 İşçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemleri (Ulusal bayram, genel tatil günleri ve fazla çalışma iş kalemleri dahil) için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve 1 Mayıs Emek ve  Dayanışma günü) için ayrı bir satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “gün” ibaresini yazacak, miktar sütununa çalışılacak toplam tatil günü süresini yazacaktır. Farklı ücret grupları için tatil günlerinde çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

Fazla çalışma öngörülmesi durumunda, fazla çalışma için ayrı satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “saat” ibaresini yazacak, miktar sütununa toplam fazla çalışma saatini yazacaktır. Farklı ücret grupları için fazla çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

Özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için ayrı satır açılacaktır.

Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle malzeme için tek satır açılabileceği gibi, adet, kg, lt. vb. ölçüler üzerinden her bir malzeme için ayrı satır da açılabilecektir. Ayrı satır açılması halinde “birim” sütununa adet, kg, lt. vb. yazılacak ve miktar kısmına işin toplam süresi boyunca kullanılacak toplam adet, kg, lt. vb. her bir ölçü birimi için rakam yazılacaktır.

7 Hizmetin tamamının işçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemlerinden oluşması halinde bu satır kaldırılacaktır.

8Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim  (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ (YENİ HALİ)[2]

İhale kayıt numarası:2013/148496

A1

B2

Sıra No

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4Birim Fiyat

 

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

BATMAN SGK VE BAĞLI SGMLERE 2014-2016(3 YILLIK) 14 ÖZEL GÜV.PERSONELİ İLE GÜVENLİK HİZMETİ ALIM İŞİ.

AY

14

36

 

 

 

 

2

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

AY

14

36

 

 

3

GİYİM BEDELİ

AY

14

36

 

 

4

RESMİ VE DİNİ TATİL GÜNLERİNDE FAZLA ÇALIŞMA

GÜN

1

195

 

 

TOPLAM TUTAR(K.D.V Hariç)

 

 

 

 

 

 

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

*Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

*Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, kısımlar ihale dokümanındaki hükümlere uygun olarak düzenlenecektir.

 

 

 

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı

Kaşe ve İmza8

 

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2  Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 İşçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır.

Kıst ay (artık gün) hesabı yapılacak işlerde kıst ay için ayrı satır açılacaktır.

4 Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.

5 Hizmetin tamamının işçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemlerinden oluşması halinde buraya “I.Ara Toplam (KDV Hariç) ibaresi yerine “Toplam Tutar (KDV Hariç)”  ibaresi yazılacaktır.

6 İşçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemleri (Ulusal bayram, genel tatil günleri ve fazla çalışma iş kalemleri dahil) için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve 1 Mayıs Emek ve  Dayanışma günü) için ayrı bir satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “gün” ibaresini yazacak, miktar sütununa çalışılacak toplam tatil günü süresini yazacaktır. Farklı ücret grupları için tatil günlerinde çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

Fazla çalışma öngörülmesi durumunda, fazla çalışma için ayrı satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “saat” ibaresini yazacak, miktar sütununa toplam fazla çalışma saatini yazacaktır. Farklı ücret grupları için fazla çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

Özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için ayrı satır açılacaktır.

Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle malzeme için tek satır açılabileceği gibi, adet, kg, lt. vb. ölçüler üzerinden her bir malzeme için ayrı satır da açılabilecektir. Ayrı satır açılması halinde “birim” sütununa adet, kg, lt. vb. yazılacak ve miktar kısmına işin toplam süresi boyunca kullanılacak toplam adet, kg, lt. vb. her bir ölçü birimi için rakam yazılacaktır.

7 Hizmetin tamamının işçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemlerinden oluşması halinde bu satır kaldırılacaktır.

8Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim  (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

 2/2

2/2

Son Güncelleme: 12.11.2013 16:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.