ZABITA PERSONELİ İÇİN KIŞLIK ELBİSE ALIM İŞİ BATMAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA PERSONELİ İÇİN KIŞLIK ELBİSE ALIM İŞİ BATMAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA PERSONELİ İÇİN KIŞLIK ELBİSE ALIM İŞİ BATMAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA PERSONELİ İÇİN KIŞLIK ELBİSE ALIM İŞİ BATMAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

11 Ekim 2019 Cuma 10:18
274 Okunma
ZABITA PERSONELİ İÇİN KIŞLIK ELBİSE ALIM İŞİ BATMAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA PERSONELİ İÇİN KIŞLIK ELBİSE ALIM İŞİ
BATMAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ


Zabıta Personeli için Kışlık Elbise Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/505635

 

1-İdarenin
a) Adresi : ŞİRİNEVLER MAH. ATATÜRK BULVARI 2 72001 MERKEZ BATMAN MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 04882131720 -
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@batman.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Zabıta Personeli için 8 Kalem Kışlık Elbise Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Kıyafetler, dikilmiş, yeni, giyilebilecek, tam ve sağlam durumda; ambalaj içinde Batman Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğüne teslim edilecektir. Giyim Malzemelerin tamamı ambalajlı ve Personelin ismi yazılı şekilde, tamamı tek seferde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Batman Belediyesi İhale Bürosu
b) Tarihi ve saati : 23.10.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhaleye teklif veren istekliler, alımı yapılacak mallara ait şartnameye uygun olarak hazırlanmış erkek ve bayan olmak üzere 8 kalem kışlık ürünlerinin numunelerini ihaleden en az 1 gün önce Batman Belediyesi İhale Bürosuna teslim edilmeleri gerekmektedir, uygun görülmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numunelerin Teslim edildiğine dair tutanağın ihale teklif zarfında sunulması gerekmektedir.  Uygun görülmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Batman Belediyesi İhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.