TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TP) BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TP) BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

18 Nisan 2017 Salı 10:56
2512 Okunma
TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TP) BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞÇİLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TP) BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TP Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı, "Kuyu Tamamlama Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Tubing ve suckerrod'larıntest'i ile sahalara nakletme”hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g / maddesine(TP Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği)göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/185725

1-İdarenin

a) Adresi

:

Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü 72100 Site Mahallesi Merkez/Batman

b) Telefon ve faks numarası

:

0 4882176257–0 4882131870

c) Elektronik Posta Adresi

:

okumus@tpao.gov.tr

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kuyu Tamamlama Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Tubing ve suckerrod'larıntest'i ile sahalara nakletme işleri
Ayrıntılı bilgiye TP Batman Bölge Müdürlüğü Kuyu Tamamlama Hizmetleri Müdürlüğü Büro ve Teknik Hizmetler Şefliği 2. Kat Oda No : 205Batman adresinden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

TP Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı, Kuyu Tamamlama Hizmetleri Müdürlüğü Atölyelerinde ve sahalarda

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(oniki) aydır

3- İhalenin                                                                                                                    

a) Yapılacağı yer

:

TP Batman Bölge Müdürlüğü /BATMAN

b) Tarihi ve saati

:

09.05.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2.3.ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İsteklilerin, Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinden veya yetkili kurumlardan alınmış “K.1 uygunluk Belgesini  sunmaları gerekir

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektörde, sözleşme ile bağıtlanmış, Tubing ve suckerrod’ların test edilmesi işleri, Boru indirme bindirme ve test işleri ile Boru hattı hidrostatik test işleri ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TP Batman Bölge Müdürlüğü Kuyu Tamamlama Hizmetleri Müdürlüğü Büro ve Teknik Hizmetler Şefliği 2. Kat Oda No : 205 Batman adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
TP Batman Bölge Müdürlüğü, Gelen Evrak Bürosu /BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

13.1.Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

13.2. İdaremiz (Hizmet Alımı ihaleleri) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.