TP Batman Bölge Müdürlüğünden

TP Batman Bölge Müdürlüğünden

02 Mayıs 2017 Salı 11:29
762 Okunma
TP Batman Bölge Müdürlüğünden

İHALE İLANI
 

TP Batman Bölge Müdürlüğünden   : Açık İhale usulü ile Sürücülü Minibüs Araç Kiralama İşi.

İhale Kayıt Numarası

:

2017/202440

1-İdarenin;

a) Adresi

:

TÜRKİYE PETROLLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/BATMAN

b) Telefon ve faks numarası

:

4882132710 - 4882134153

c) Elektronik Posta Adresi

:

nucar@tp.gov.tr

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:TP Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı KTH Müdürlüğüne ait workoverkulelerinin vardiyalı personelini çalışma bölgelerine taşınması işlerinde çalıştırılmak üzere, 12/ay süre ile 2014 model ve üstü sürücülü 5 adet minibüs araç kiralama işidir.

b) Yapılacağı yer

:

Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğüne bağlı çalışma sahaları/Batman

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi sözleşme yürürlük tarihinden itibaren 12/aydır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü/BATMAN

b) Tarihi ve saati

:

10.05.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleyekatılmaşartlarıveistenilenbelgeler:

4.1.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.2.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.2.1.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.2.2.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.3.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.3.1.İş Ortaklığı olması halinde, İş Ortaklığı beyannamesi.

4.2. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Bu İhalede benzer iş olarak kabul edilecek işler : Personel taşıma İşi.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Batman adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü, Gelen Evrak Bürosu/BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.