TEKSTİL (MEFRUŞAT) MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TEKSTİL (MEFRUŞAT) MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

04 Eylül 2020 Cuma 10:51
467 Okunma
TEKSTİL (MEFRUŞAT) MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TEKSTİL (MEFRUŞAT) MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


Müdürlüğümüze Bağlı Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin İhtiyacı Olan 17 Kalem Tekstil (Mefruşat) Malzemeleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/451273

 

1-İdarenin
a) Adı : BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Batman İli Sağlık Müdürlüğü MERKEZ BATMAN BATMAN MERKEZ/BATMAN
c) Telefon ve faks numarası : 4882139075 - 4882151948
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Müdürlüğümüze Bağlı Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin İhtiyacı Olan 17 Kalem Tekstil (Mefruşat) Malzemeleri Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 17 Kalem Mefruşat Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 300 Yataklı Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Depoları
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Malzemeler Sözleşme süresi boyunca İdarenin siparişi üzerine en geç 10(On) gün içerisinde ilgili yerlere teslimi yapılacaktır. Malzemelerin idarenin göstereceği depolara yerleştirilmesi firma tarafından yapılacaktır. Malzemeler hafta içi, mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : 2 takvim günü içinde işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.09.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
2-5-6-7-8-13-14-15-16-17 Kalemler için Teknik Şartnamede belirtilen Standartlara ilişkin belgeler Yeterlilik tablosunda belirtilecek olup,evrak teyidinde ihale dosyası ile beraber ibraz edilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1) Her malzemeden1 adet numune sunulacaktır. 2) Numunelerin Üzerinde Sıra Numarası Ve Ürün İsimleri Belirtilecektir.3) Getirilecek Numuneler Düzenli Olmalı Numunelerin Üzerinde Firmayı Tanımlayıcı Bilgilerin Bulunması Gerekmektedir.4) Numune Getirmeyen Firmalar Fiyat Verdikleri Kalemlerde Değerlendirme Dışı Bırakılacaktır.5) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Veya Ek Bir Cetvelde Sunmuş Oldukları Ürünün Markasını Belirteceklerdir.İhale komisyonumuzca yapılacak olan teklif değerlendirmesinde yeterlik kriterlerini sağlayan ekonomik olarak en avantajlı teklifi veren 1. ve 2. İstekli firmalardan beyan ettikleri belgelerin aslı ya da noter onaylı suretleri belirtilecek tarih ve saatte istenecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.